Skip to main content

E-aineistot opetuksessa: Tekijänoikeudet ja käyttöehdot

Ohjeita tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöön

Tällä sivulla annetaan ohjeita tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä. Käyttöä ohjaavat

1. Kopioston käyttöluvat oppilaitoksille

2. Lisensoitujen aineistojen (= kirjaston hankkimien e-aineistojen) käyttöluvat   

Kopioston käyttöluvat oppilaitoksille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut valokopiointiluvat oppilaitoksille. Lupa on tarkoitettu opetusta ja tutkimusta varten tehtävään valokopiointiin, jossa ei peritä oppilailta kopiointikuluja tai -maksuja. Valokopiointiluvalla saa kopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja, kuten esimerkiksi tieto- ja kaunokirjallisuutta, ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä sekä käyttöoppaita.

Valokopiointiluvan mukaan:

 • kopioida voi enintään 20 sivua / julkaisu / lukukausi / oppilas: kirjat, lehdet, mainokset yhden lukukauden aikana. Kopioida ei saa kuitenkaan koskaan enempää kuin puolet julkaisusta
 • kopioida voi enintään 10 sivua / julkaisu / lukukausi / oppilas: nuotti ja nuottijulkaisut
 • ei saa kopioida lainkaan: työ- ja harjoituskirjat, ratkaisukirjat, julkaistut diakuvat tai piirtoheitinkalvot

Valokopiointilupa kattaa myös digitaalisesta lähteestä tapahtuvan teoksen tulostamisen ja tällaisen tulosteen valokopioinnin. Digitaalisista aineistoista tulostamiseen soveltuvat periaatteessa samat rajat kuin muihinkin aineistoihin: yli 20 sivun tulostaminen yhdestä julkaisusta ei enää kuulu lupaan eikä työ- ja harjoitustehtävien tulostaminen ei kuulu lupaan ollenkaan.

Lisätietoa:

Kopioston digilupa mahdollistaa painettujen tekijänoikeudella suojattujen julkaisujen skannaamisen sekä tekstien ja kuvien kopioimisen avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä koti- että ulkomaisia aineistoja. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä. Digilupa on opettaja- ja opetusryhmäkohtainen.

Tallennettuja  aineistoja voi laittaa saataville suljettuun sisäverkkoon kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajaksi. Katso lisätietoa aineistojen linkittämisestä. Kopioidut aineistot on poistettava oppilaitoksen verkosta viimeistään lukuvuoden päättyessä. Kopioita käytettäessä kopioon tulee lisätä lähdetiedot. Kopioitua aineistoa ei saa muokata tai muuttaa eikä välittää eteenpäin sähköpostilla.

Yhden lukuvuoden aikana saa samoja opiskelijoita varten:

 • skannata samasta julkaisusta enintään 20 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin 20 %
 • skannata tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun artikkelin. Lupa ei koske artikkelia / aineistoja, joihin Haaga-Helialla on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva käyttöoikeus (esim. artikkelitietokannat)
 • kopioida samalta internetsivustolta enintään 20 sivua, jotka vastaavat tulostettuna A4-kokoa

Lupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja.

Osa aineistoista saattaa sisältää kopiointikiellon, joka on voitu merkitä julkaisuun. Kopiosto ylläpitää myös luetteloa niistä oikeudenomistajista, jotka ovat kieltäneet teostensa digitaalisen kopioinnin. Digilupa ei koske niitä aineistoja, joiden digitaalista käyttöä lisensioidaan muilla sopimuksilla ja käyttöehdoilla, esim. Haaga-Helialla käytössään olevía tietokantoja.

Kopiosto tarvitsee tietoa teosten käytöstä, jotta se voi jakaa Digiluvasta kertyneet tuotot oikeudenomistajille. Opettajia pyydetäänkin sähköisesti leimaamaan julkaisuista skannatut sivut ja raportoimaan opetusta varten verkosta kopioitu aineisto. Raportointi tai leimaus ei kuitenkaan ole pakollista. Raportointi- ja leimauspalvelu löytyy osoitteesta www.kopiosto.fi/raportointi.

 

Internetissä oleva aineisto on pääsääntöisesti tekijänoikeuden alaista. Internetsivustoilla olevan aineiston kopiointi ja kopioiden jakaminen edelleen oppimisympäristöissä, intranetissä ja muissa tietoverkoissa vaatii oikeudenomistajan luvan, mikä tulee tekijältä/muulta oikeudenomistajalta erikseen pyytää.

Vaikka Internetissä oleva aineisto näyttää usein helposti käytettävältä ja ilmaiselta, tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Yleensä aineiston tekijät/oikeudenhaltijat ovat jollakin tavalla tuoneet ilmi sen, miten aineistoa voi/saa käyttää. Tavallista on, että aineistoon liittyvät käyttöehdot yms. voivat olla ”piilotettuna” Internet sivulla tai niitä joutuu jopa etsimään esim. linkkien takaa.

Internetissä on tarjolla myös ns. avoimesti lisensoitua sisältöä, jossa tekijä on jo valmiiksi antanut jatkokäyttöoikeudet kaikille maailman ihmisille tietyillä edellytyksillä. Yksi tällainen avoimen sisällön lisensointijärjestelmä on Creative Commons. Se mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen tavan määrätä teostensa käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. Creative Commons lisensseillä oikeudenhaltija voi myöntää erilaisia lupia aineistonsa käyttämiseen. CC-lisensoituja aineistoja voi hakea esim. CC-hakukoneella Creative Commons Search http://search.creativecommons.org/.

Myös CC –lisensoitu materiaali on tekijänoikeuden alaista, eikä se siten ole ns. vapaasti käytettävissä, vaan käyttöoikeus perustuu tekijän antamaan CC –lisenssiin.

Lisätietoa: Creative Commons Suomi

Radio- ja televisio-ohjelmien tallentamiseen ja käyttämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa tarvitaan lupa. Opetusministeriö on hankkinut oppilaitoksille Kopiostolta, lähettäjäyrityksiltä ja elokuvatuottajia edustavalta Tuotokselta luvat ohjelmien tallentamiseen.  DVD-elokuvan esittäminen opetustoiminnassa edellyttää erillistä lupaa ja siten esim. kotiin yksityiskäyttöön hankittua DVDtä ei saa julkisesti esittää opetuksen yhteydessä. Ostettuja, lainattuja tai vuokrattuja tallenteita, kuten äänitteitä tai dvd-elokuvia ei myöskään saa kopioida opetuskäyttöön.

Lisätietoa:

Loading ...

Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Kopioston myöntämistä luvista on siis erotettava kaupalliset lisensoidut aineistot, joiden käyttöehdot määritellään aina erikseen kunkin lisensoidun aineiston osalta.

E-aineistojen käyttöehdoissa määritellään tavallisesti muun muassa seuraavia seikkoja:

 • miten ja mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää
 • ketkä saavat käyttää aineistoa
 • missä aineiston käytön on fyysisesti tapahduttava (=käyttöpaikka)
 • miten aineistoa saa kopioida ja tulostaa yms.
 • yleensä käyttöehdot lähtevät siitä, että aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksullinen opetus)

Haaga-Helian verkossa toimivat e-aineistot on tarkoitettu vain Haaga-Helian henkilöstön ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. Aineistojen jatkokäyttö on kielletty. Siten on tavallista, että käyttöehdot eivät salli e-aineiston käyttöä esim. pääsykoeaineistoina, koska tällöin käyttäjät eivät ole Haaga-Helian henkilöstöä eivätkä opiskelijoita.

Käyttöehtoihin tutustuminen on aina käyttäjän vastuulla ja niihin tulee perehtyä ennen e-aineiston käyttöä.

Lisätietoa käyttöehdoista

Kuvien tekijänoikeuksista ja käyttöehdoista

Tutustu myös kuvien tekijänoikeuksiin ja käyttöön esimerkiksi osana opetusmateriaaleja ja julkaisuja: Aalto-yliopiston ImagOA-opas >>.