Skip to main content

Lähdemerkinnät, RefWorks ja raportointi: Kirjoittaminen ja tutkimusmenetelmät

Tästä oppaasta

Tästä oppaasta saat apua kirjoittamiseen, tutkimusmenetelmiin sekä lähdeviittausten ja lähdeluettelon tekoon RefWorks-ohjelmalla.

Haaga-Helian raportointiohjeet

Ohjeet opinnäytetyön laatimiseen, raportointiin, ulkoasuun ja lähdeviittausten tekoon on kerrottu MyNetissa olevassa ohjeessa Raportointi ja opinnäytetyö Haaga-Heliassa.

Raportointiohje antaa Haaga-Helian oman mallin viittausten tekemiseen. Sen sijasta voit halutessasi käyttää RefWorks-ohjelmassa valmiina olevaa Harvardin mallia. Varmista ohjaajaltasi, että voit käyttää RefWorksia ja Harvardin viittaustyyliä sellaisenaan. Mainitse RefWorksin käyttö työsi johdannossa.

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita voit hakea HH Finnasta hakusanalla tieteellinen kirjoittaminen.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutustu Haaga-Helian eettisiin ohjeisiin MyNetissa.

Muista myös tekijänoikeudet!