Skip to main content

Lähdemerkinnät, RefWorks ja raportointi: Kirjoittaminen ja tutkimusmenetelmät

Tästä oppaasta

Tästä oppaasta saat apua kirjoittamiseen, tutkimusmenetelmiin sekä lähdeviittausten ja lähdeluettelon tekoon RefWorks-ohjelmalla.

Haaga-Helian raportointiohjeet

Ohjeet opinnäytetyön laatimiseen, raportointiin, ulkoasuun ja lähdeviittausten tekoon on kerrottu MyNetissa olevassa ohjeessa Raportointi ja opinnäytetyö Haaga-Heliassa.

Raportointiohje antaa Haaga-Helian oman mallin viittausten tekemiseen. Sen sijasta voit halutessasi käyttää RefWorks-ohjelmassa valmiina olevaa Harvardin mallia. Mainitse silloin asiasta työsi johdannossa.

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita voit hakea HH Finnasta hakusanalla tieteellinen kirjoittaminen.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutustu Haaga-Helian eettisiin ohjeisiin MyNetissa.

Muista myös tekijänoikeudet!