Skip to main content

Näin haet tietoa: Ideoi hakusanat

Ideoi keskeiset hakusanat

Onnistunut tiedonhaku perustuu hyvin ideoituihin hakusanoihin. Kokeile rohkeasti erilaisia hakusanoja ja niiden synonyymeja. Yhdistele valitsemiasi sanoja eri tavoilla.

  • Kokonaisia lauseita ei kannata käyttää.
  • Muista, että useille sanoille löytyy synonyymejä, esim. pätkätyö / määräaikaisuus / tilapäinen työvoima.
  • Mieti myös sanoja, jotka kuvaavat laajempaa tai suppeampaa kokonaisuutta, johon aiheesi liittyy. esim. pätkätyö > työ.
Vinkki! Jos tiedät hyvän aihettasi käsittelevän kirjan, tarkista HH Finnasta tämän kirjan sisältöä kuvaavat asiasanat. Tee uusi haku löytämilläsi asiasanoilla, niin löydät lisää samanaiheisia kirjoja.

Tee miellekartta

Miellekartan tai käsitekartan laatiminen voi olla avuksi, kun jäsennät aihettasi ja ideoit hakusanoja.

 

 

Apuvälineitä hakusanojen ideointiin

Esimerkki erilaisten hakusanojen käytöstä