Skip to main content

Näin haet tietoa: Kirjoittaminen ja opinnäytetyö Haaga-Heliassa

Haaga-Helian raportointiohjeet

MyNetin opinnäytetyösivustolle on koottu kaikki tieto, mitä tarvitset opinnäytetyön tekemiseen ja julkaisemiseen.

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita voit hakea HH Finnasta hakusanalla tieteellinen kirjoittaminen.

Tutkimusmenetelmäoppaita

Tutkimusmenetelmiä käsitteleviä kirjoja voi hakea HH Finnassa esimerkiksi hakusanoilla

 • tutkimusmenetelmät
 • metodologia
 • kvalitatiivinen tutkimus
 • kvantitatiivinen tutkimus
 • analyysimenetelmät

Lähdemerkinnät ja lähdeluettelo helposti: RefWorks

Ota käyttöön RefWorks, ohjelma, jolla

 • keräät lähteitä yhteen paikkaan
 • teet lähdeviittaukset ja lähdeluettelon helposti

Lisätietoja RefWorks-oppaastamme tai suomenkielisistä RefWorks-opetusvideoistamme (yht. 32 min).

 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutustu Haaga-Helian eettisiin ohjeisiin MyNetissa.

Muista myös tekijänoikeudet!

E-aineistojen käyttöoikeudet

Haaga-Helian verkossa toimivat e-aineistot on tarkoitettu vain Haaga-Helian opiskelijoiden ja henkilöstön henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.

E-aineistojen käyttöehdoissa määritellään tavallisesti muun muassa seuraavia seikkoja:

 • miten ja mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää
 • ketkä saavat käyttää aineistoa
 • missä aineiston käytön on fyysisesti tapahduttava (=käyttöpaikka)
 • miten aineistoa saa kopioida ja tulostaa yms.
 • yleensä käyttöehdot lähtevät siitä, että aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin

Käyttöehtoihin tutustuminen on aina käyttäjän vastuulla ja niihin tulee perehtyä ennen e-aineiston käyttöä.

Lisätietoa käyttöehdoista