Skip to main content

Opas opinnäytetyön tekijälle: Tervetuloa

Tietoa tästä oppaasta

Tervetuloa Opinnäytetyön tekijän oppaaseen!
Oppasta saat opastusta opinnäytetyön tekoon, mm.

 • aiheen ideointiin
 • tiedonhakuun ja tiedonlähteisiin
 • kirjoittamiseen
 • lähdeviittauksiin ja lähdeluettelon tekoon
 • työn julkaisemiseen

Lähetä  oppaasta palautetta >>

Opinnäytetyö Haaga-Heliassa

MyNetin opinnäytetyösivustolle on koottu kaikki tieto, mitä tarvitset opinnäytetyön tekemiseen:

 • Aiheen valinta ja tutkimuslupa
 • Aiheita toimeksiantajilta
 • Aiheesta toimeksiantosopimus
 • Eettiset periaatteet
 • Etenemisprosessi
 • Ohjeet raportointiin ja menetelmiin
 • Opinnäytetyön arviointi
 • SPSS, Webropol ja sanelimet
 • Teemaryhmät
 • Työn palautus ja julkaiseminen
 • Vielä kypsyysnäyte ja palaute!

Huom! Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyötä varten on oma sivustonsa.