Skip to main content

Avoin TKI-toiminta Haaga-Heliassa: Avoimen julkaisemisen periaatteet Haaga-Heliassa

Avoimen julkaisemisen periaatteet Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on julkaissut avoimen julkaisemisen periaatteensa vuonna 2016. Periaatteet ovat seuraavat:

  1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu edellyttää henkilöstöltään, että TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.
  2. TKI-toiminnan tulokset julkaistaan OKM:n julkaisukriteerit täyttävissä julkaisukanavissa. Julkaisun tekijä valitsee sopivan julkaisukanavan ja pyrkii pitämään itsellään rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehdessään.
  3. Haaga-Helian henkilöstön ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa tai konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, ellei kustantajan ehdoista tai julkaisun sisältämästä kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu.

Käytännössä avointa julkaisemista on alettu kehittää rinnakkaistallentamisen avulla. Katso tarkemmat ohjeet rinnakkaistallentamiseen.

Tutustu Haaga-Helian julkaisemisen oppaaseen!

Kuva Haaga-Helian julkaisemisen oppaasta ja linkki oppaaseen

Haaga-Helian julkaisemisen opas

  • Miten julkaisut määritellään Haaga-Heliassa?
  • Haaga-Helian julkaisusarja
  • Ohjeita julkaisun tietojen ilmoittamisesta ja julkaisutiedonkeruusta
  • Vinkkejä kirjoittamiseen