Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Haaga-Heliassa: Avoimen julkaisemisen periaatteet Haaga-Heliassa

Avoimen julkaisemisen periaatteet Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on julkaissut avoimen julkaisemisen periaatteensa vuonna 2016. Periaatteet ovat seuraavat:

  1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu edellyttää henkilöstöltään, että TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.
  2. TKI-toiminnan tulokset julkaistaan OKM:n julkaisukriteerit täyttävissä julkaisukanavissa. Julkaisun tekijä valitsee sopivan julkaisukanavan ja pyrkii pitämään itsellään rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehdessään.
  3. Haaga-Helian henkilöstön ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa tai konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, ellei kustantajan ehdoista tai julkaisun sisältämästä kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu.

Käytännössä avointa julkaisemista on alettu kehittää omien avoimien eSignals-julkaisualustojen ja rinnakkaistallentamisen avulla.

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusartikkelin ns. final draftin tallentamista kustantajan luvalla organisaation omaan julkaisuarkistoon. Haaga-Heliassa tutkijoiden tekemät tutkimusartikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.

Haaga-Helian kirjasto hoitaa rinnakkaistallentamisen tutkijan puolesta Haaga-Helian avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti. Tutkijan tehtävänä on ilmoittaa julkaisujen tiedot kirjastolle rinnakkaistallentamista varten ja huolehtia, että tallentamiseen on tarvittavat oikeudet (ks. tarkemmin kohta "Rinnakkaistallentaminen").

Rinnakkaistallentaminen koskee ainoastaan tutkimusartikkeleita, ei siis ammatillisia ja yleistajuisia artikkeleita. Tutkimusartikkeleilla tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa tai konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Työ rinnakkaistallennetaan, jos se kustantajan antamien oikeuksien puitteissa on mahdollista.

Tutustu Haaga-Helian julkaisemisen oppaaseen!

Kuva Haaga-Helian julkaisemisen oppaasta ja linkki oppaaseen

  • Miten julkaisut määritellään Haaga-Heliassa?
  • Haaga-Helian julkaisusarja
  • Ohjeita julkaisun tietojen ilmoittamisesta ja julkaisutiedonkeruusta
  • Vinkkejä kirjoittamiseen

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement