Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Haaga-Helian julkaisusarja

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Julkaiseminen Haaga-Helian julkaisusarjassa

Haaga-Helian julkaisusarja

Haaga-Helian julkaisusarjaan kuuluvat kaikki ne julkaisut, joiden kustantaja on Haaga-Helia ja joilla on Haaga-Helian julkaisusarjan ISSN-numero. Julkaisusarjassa voidaan julkaista esimerkiksi laajoja tutkimuksia, artikkelikokoelmia, yksittäisiä pitkiä artikkeleita, oppaita ja oppikirjoja.

Kaikki Haaga-Helian julkaisusarjan julkaisut ovat myynnissä tai vapaasti ladattavissa Haaga-Helian verkkokaupassa osoitteessa http://www.haaga-helia.fi/fi/tk/uusimmat-julkaisut-ja-tutkimukset

Haaga-Helian julkaisusarjan julkaisut tallennetaan myös ammattikorkeakoulujen yhteiseen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.

Haaga-Helian julkaisutoimikunta päättää Haaga-Helian julkaisuina julkaistavista teoksista. Toimikuntaan kuuluvat Nina Finell, Kristiina Havas, Anna Hermiö, Annica Isacsson, Eeva Klinga-Hyöty, Jari Laukia, Ari Nevalainen, Hannu Vahtera ja Marianne Wegmüller. Jos sinulla on ehdotus uudeksi HH-julkaisuksi, lähetäthän ehdotuksen hyvissä ajoin julkaisukoordinaattorille (anna.hermio@haaga-helia.fi), jotta ehdotuksesi voidaan käsitellä julkaisutoimikunnan kokouksessa.

Alta saat tietoa julkaisuprosessista sekä mm. julkaisun markkinoinnista.

  

 

Aloituspalaveri

Aloituspalaveri

Ennen julkaisun tekemisen aloitusta kannattaa järjestää suunnittelupalaveri, johon osallistuvat julkaisun kirjoittajat tai osa heistä, mahdolliset toimittajat sekä julkaisukoordinaattori.

Palaverissa sovitaan

- aikataulusta ja julkaisuprosessin etenemisestä
- siitä, painatetaanko julkaisu ja mikä painosmäärä on, vai riittääkö verkkojulkaisu
- julkaisun tavoitteista ja kohderyhmistä (julkaisukoordinaattori tarvitsee tiedot julkaisutoimikuntaa varten)
- julkaisun karkeasta rakenteesta
- julkaisun markkinoinnista.

Julkaisun myyntihinnan määrittely

Julkaisujen hinnoittelu

TKI-hankerahoituksella kustannetut julkaisut ovat aina maksuttomia. Muissa julkaisuissa perusperiaatteena on, että painetun hinta on 25 euroa ja pdf-version 20 euroa.

Pdf-versio muutetaan kuuden kuukauden embargo-ajan jälkeen maksuttomaksi eli vapaasti ladattavaksi avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti.

Haaga-Helian julkaisujen myynti ja jakelu

Haaga-Helian julkaisut ovat myynnissä tai vapaasti ladattavissa Haaga-Helian verkkokaupassa: http://www.haaga-helia.fi/fi/tk/uusimmat-julkaisut-ja-tutkimukset

Julkaisuprosessi

Julkaisuprosessi

Julkaisuprosessi etenee seuraavasti:

1. jos kyseessä on TKI-julkaisu, hankesuunnitelma, jossa suunnitellaan ja budjetoidaan myös julkaisut
2. julkaisuehdotus julkaisukoordinaattorin kautta julkaisutoimikuntaan
3. suunnitelma aikataulusta ja alustava rakenne 
4. jos kyseessä on artikkelikokoelma ja jos osa kirjoittajista on muita kuin haagahelialaisia, kirjoittajakutsut ja mahdolliset ohjeet kirjoittajille
5. käsikirjoituksen editointi
6. valmis käsikirjoitus
7. taitto / verkkojulkaisualustan suunnittelu, ja mahdollisesti paino
8. valmis julkaisu
9. myynti ja markkinointi.
 

Haaga-Helian julkaisun toimittamiseen (kielenhuolto, taitto ja mahdollinen painatus) kannattaa varata aikaa 2 - 3 kuukautta.

Kun käsikirjoitus on valmis, valittu kielenhuoltokumppani editoi sen yhteistyössä kirjoittajien kanssa. Tämän jälkeen julkaisu taitatetaan ja mahdollisesti painatetaan. Julkaisusta tehdään aina verkkojulkaisu (verkko-pdf). Sen sijaan painatus ei ole pakollista.

Esimerkki aikataulusta

  • Käsikirjoitus editoitavaksi 1.9.
  • Editointityö yhteistyössä kirjoittajien kanssa 1.9.–30.9.
  • Taittoon 1.10.
  • Taittokorjaukset 15.10.–31.10.
  • Painoon 1.11.
  • Painosta 15.11.

Viestintä ja markkinointi

Julkaisun markkinointi

Aloituspalaverissa sovitaan muun ohessa siitä, missä ja miten julkaisua markkinoidaan ja miten siitä viestitään sen jälkeen kun se on ilmestynyt.

Julkaisua markkinoidaan tyypillisesti seuraavin keinoin:
- Julkaisu ladataan Haaga-Helian verkkokauppaan, josta se nousee myös Haaga-Helian etusivulle verkkokaupan mainospaikalle.
- Julkaisusta voidaan tehdä pieni uutinen tai esittelyteksti sidosryhmälehti Signalsiin, henkilöstön intranetiin, opiskelijoiden MyNetiin ja Haaga-Helian verkkosivuille.

Lisäksi julkaisuja markkinoidaan usein erilaisissa aiheeseen sopivissa tapahtumissa, esimerkiksi seminaareissa.

Sisältömarkkinointi

Tehokas markkinointikeino on sisältömarkkinointi, jossa myös markkinoiva teksti tarjoaa lukijalle arvoa ja tietoa.

Käytännössä laajemman julkaisun pohjalta voi jalostaa esimerkiksi blogitekstejä tai muita lyhyitä, yleistajuisia, tiukemmin rajattuja asiantuntijatekstejä, joita voi tarjota eri medioille.

Julkaisuille on tehty oma viestintä- ja markkinointisuunnitelma, jonka saa luettavaksi julkaisukoordinaattorilta. Tarvittaessa yksittäiselle julkaisulle voidaan tehdä oma viestintä- ja markkinointisuunnitelmansa.

Ota yhteyttä julkaisukoordinaattoriin myös silloin, jos tarvitset apua julkaisukanavan tai -median valitsemisessa.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement