Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Usein kysytyt kysymykset

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko blogikirjoitus julkaisu?

On, jos kirjoituksella on ulkopuolinen ja tekijästä riippumaton julkaisija. Hyväksyttäviä blogikirjoituksia ovat esimerkiksi ammatillisten lehtien sivuilla julkaistut tekstit.

Onko podcast tai video julkaisu?

On, jos se täyttää yleiset julkaisun määritelmät, sillä on ulkopuolinen ja tekijästä riippumaton julkaisija tai se on ulkopuolisen organisaation tilaama ja hyödyntämä. Podcastien ja videoiden tekijä on yleensä aineiston tuottanut henkilö.

Onko haastattelu tai muu haagahelialaisesta kertova artikkeli julkaisu?

Ei ole. Julkaisujen tulee aina olla haagahelialaisen itsensä kirjoittamia.

Onko konferenssipaperi julkaisu?

Tietyin ehdoin kyllä. Sen pitää olla virallisesti julkaistu joko painettuna tai sähköisenä (julkaisija voi olla esim. konferenssin järjestäjä). Julkaisun pitää olla ISBN/ISSN-numerollinen tai sitten avoimesti verkossa saatavilla (ei salasanan takana). Kyseessä täytyy myös olla full paper, ei esim. abstract tai extended abstract.  

Onko mainos, esimerkiksi Haaga-Helian koulutuksesta, julkaisu?

Pelkkä mainos ei ole julkaisu. Julkaisun tulee sisältää tieteellistä tai ammatillista tietoa, eikä se saa olla pelkkää markkinointiviestintää.

Mitä vertaisarvioidulla julkaisulla tarkoitetaan?

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta.

Lähdeluettelo

Ohjeita eSignalsin ja eSignals Pron lähdeviittauksiin löydät alla olevasta oppaasta Lähdeviittaamisen tueksi: Tekstiviitteet ja lähdeluettelo.

eSignals Researchin lähdemerkinnöissä noudatetaan APA7-tyyliä.

Miten julkaisu määritellään?

Se, onko teksti julkaisu, määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan. 

Julkaisun tulee liittyä kirjoittajan tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Heliassa ja sisältää ammatillista tai tieteellistä tietoa. Pelkästään harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan liittyviä tekstejä ei raportoida. Myöskään pelkästään markkinointiviestintään tarkoitettuja tekstejä ei raportoida.

Julkaisulla on aina oltava ulkopuolinen tekijästä riippumaton julkaisija. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että julkaisemisesta on päättänyt joku muu kuin kirjoittaja itse (omakustanteita tai esimerkiksi omilla kotisivuilla julkaistuja tekstejä ei siis määritellä julkaisuksi).

Maksetaanko julkaisustani palkkio?

Haaga-Helian henkilökuntaan kuuluvan on tietyin ehdoin mahdollista saada julkaisustaan julkaisupalkkio.

Palkkiota ei tarvitse erikseen hakea, vaan julkaisun ilmoittaminen ja hyväksyminen julkaisutiedonkeruuseen käynnistää myös palkkionmaksuprosessin.

Lisätietoa julkaisupalkkiosta ja siihen liittyvistä aikatauluista Haaga-Helian intrassa.

Hyödyllistä kirjallisuutta: kuvaa klikkaamalla näet saatavuustiedot!

Kurinalaisuutta ja kuvittelua : näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen
Writing up your action research project
Kokonaisvaltainen kirjoittaminen
Lupa kirjoittaa
Globaalisti akateeminen
Tieteen yleistajuistaminen
Tohtoritakuu
Julkaise tai tuhoudu
Tajuaako kukaan

Linkkejä

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement