Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Vinkkejä kirjoittamiseen

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Hyvän tekstin ainekset

Muista lukija!

Kaikessa kirjoittamisessa kannattaa aloittaa sen pohdinnasta, kuka on tekstin ensisijainen lukija ja kenelle teksti on tarkoitettu. Apukysymyksiä:

- Mitä lukija haluaa ennen kaikkea tietää?
- Mikä lukijaa kiinnostaa? Mitä sellaista tiedän julkaisun aiheesta, mikä kiinnostaa kenties minua itseäni mutta ei välttämättä lukijaa?
- Mikä on tekstin tavoite? Mitä haluan saada tekstilläni aikaan?

Lukijan muistaminen auttaa esimerkiksi tekstin aiheen rajauksessa ja rakenteen suunnittelussa: ovatko tekstissäni tai julkaisussani ne asiat, jotka lukija haluaa tietää, ja siinä järjestyksessä, jossa lukija haluaa ne tietää?
 

Tieteellinen kirjoittaminen

Tieteellinen teksti on sujuvaa tieteenalan hyväksymää yleiskieltä, jonka kielenkäytön on tarkoitus palvella tekstin yksitulkintaisuutta, täsmällisyyttä, selkeyttä ja tiedon välittymistä. Tieteellisen tekstin rakenne noudattaa usein vakiokaavaa (IMRaD - Introduction, Methods, Results, and Discussion), mutta esitysjärjestys voi muotoutua myös työn näkökulmien kautta.

Mieti näitä asioita kirjoittaessasi tieteellistä tekstiä:
- Muodostaako teksti loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa käsitellyt asiat liittyvät toisiinsa? Onko päätelmät ja oletukset perusteltu huolellisesti ja perustelutapa tuotu selkeästi esille?
- Onko teksti selkeää, täsmällistä, havainnollista, oikeakielistä ja kieliteknisesti korrektia? Kappalejaot ja väliotsikot selventävät asiakokonaisuuksia.
- Onko keskeiset käsitteet määritelty ja tavanomaisesta poikkeava termien käyttö selostettu ja perusteltu?
- Onko omat näkemykset ja lainattu teksti tai tieto erotettu selkeästi toisistaan? Onko käytetyt lähteet merkitty huolellisesti?
- Ovatko kaikki käytetyt lähteet oleellisia? Niiden valinnassa on hyvä pitäytyä keskeisimmissä tai tuoreimmissa. Vältä pitkiä tekstinsisäisiä lähdelistoja.

Lähdeluettelo

Ohjeita eSignalsin ja eSignals Pron lähdeviittauksiin löydät täältä

eSignals Researchin lähdemerkinnöissä noudatetaan APA7-tyyliä.

Hyödyllistä kirjallisuutta: kuvaa klikkaamalla näet saatavuustiedot!

Kurinalaisuutta ja kuvittelua : näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen
Writing up your action research project
Kokonaisvaltainen kirjoittaminen
Lupa kirjoittaa
Globaalisti akateeminen
Tieteen yleistajuistaminen
Tohtoritakuu
Julkaise tai tuhoudu
Tajuaako kukaan

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement