Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Muut julkaisut

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Yleistä

Julkaisuiksi ei Haaga-Heliassa lasketa ainoastaan vaikkapa vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita tai Haaga-Helian julkaisusarjaan tehtyjä laajoja julkaisuja. Julkaisuksi voidaan laskea myös esimerkiksi ammattilehden artikkeli tai ulkopuolisessa mediassa julkaistu yleistajuinen, kolumnityyppinen teksti. Kannattaa siis rohkeasti julkaista myös lyhyempiä tekstejä, esimerkiksi ammattilehtien artikkeleita tai kolumneja!

Lyhyempien tekstien työstäminen ei vaadi yhtä pitkää rupeamaa ja yhtä paljon aikaa kuin Haaga-Helian julkaisusarjan laajemmat julkaisut. Ne kuitenkin lisäävät Haaga-Helian ja sen asiantuntijoiden näkyvyyttä mediassa ja sitä kautta vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta.

Saat julkaisukoordinaattorilta apua kaikenlaisten tekstien kirjoittamiseen. Jos mietit, onko kirjoittamasi teksti julkaisu, avaa seuraava välilehti "Onko tekstini julkaisu?".

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta.

Vertaisarvioitu artikkeli voi olla jokin seuraavista:

  •     Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
  •     Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
  •     Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa
  •     Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Saat lisätietoja vertaisarvioinnista ja erityyppisistä vertaisarvioiduista julkaisuista tämän oppaan sivulta julkaisun tietojen ilmoittaminen.

UAS-Journal / AMK-lehti

"UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti, jossa viestitään ammattikorkeakouluissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille." (www.uasjournal.fi)

Haagahelialaisten kannattaa tarjota artikkeleitaan UAS Journaliin. Lisätietoja mm. lehden tulevista teemoista saat julkaisukoordinaattorilta. Lisätietoja on myös Journalin verkkosivuilla osoitteessa uasjournal.fi.

Ammattilehtien artikkelit

Omia tekstejään kannattaa rohkeasti tarjota oman alansa ammattilehdille. Myös Haaga-Helian julkaisusarjan pidemmistä tutkimuksista tai katsauksista voi jalostaa lyhyempiä ammattilehtiin sopivia tekstejä.

Sanoma- ja aikakauslehtien kirjoitukset

Myös sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistavat eripituiset kirjoitukset voidaan laskea Haaga-Helian julkaisuiksi, jos haagahelialaiset ovat itse kirjoittaneet ne. Haastatteluita ja muita mediaesiintymisiä ei siis lueta julkaisuiksi.

Kolumnit ja blogit

Blogitekstejä ei laskettu aiemmin julkaisuiksi, mutta nykyään ulkopuolisissa medioissa julkaistut blogitekstit hyväksytään.

Julkaisulla on siis aina oltava tekijästä riippumaton julkaisija, joka päättää kirjoituksen julkaisemisesta. Julkaisuksi soveltuva blogiteksti voisi siis olla esimerkiksi jonkin ammattilehden nettisivuilla oleva artikkelimainen blogikirjoitus, jossa näkyy selkeästi kirjoittajan nimi ja julkaisuaika.

Edelleenkään julkaisuiksi ei siis määritellä yksityisissä blogeissa julkaistuja tekstejä (esim. Wordpress, LinkedIn tai Blogger), jotka eivät ole käyneet läpi toimituksellista seulaa tai editointiprosessia.

 

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement