Skip to main content

Näin haet tietoa: Kirjoittaminen ja opinnäytetyö Haaga-Heliassa

Haaga-Helian raportointiohjeet

MyNetin opinnäytetyösivustolle on koottu kaikki tieto, mitä tarvitset opinnäytetyön tekemiseen ja julkaisemiseen.

Lähdeviittaamisen tueksi -opas

  • Kattavasti esimerkkejä erilaisten lähdetyyppien merkitsemisestä tekstiviitteenä ja lähdeluetteloon
  • Tietoa ja testejä lähdemerkinnöistä sekä plagioinnista

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita

Tieteellisen kirjoittamisen oppaita voit hakea HH Finnasta hakusanalla tieteellinen kirjoittaminen.

Tutkimusmenetelmäoppaita

Tutkimusmenetelmiä käsitteleviä kirjoja voi hakea HH Finnassa esimerkiksi hakusanoilla

  • tutkimusmenetelmät
  • metodologia
  • kvalitatiivinen tutkimus
  • kvantitatiivinen tutkimus
  • analyysimenetelmät

Lähdemerkinnät ja lähdeluettelo helposti: RefWorks

Ota käyttöön RefWorks, ohjelma, jolla

  • keräät lähteitä yhteen paikkaan
  • teet lähdeviittaukset ja lähdeluettelon helposti

Lisätietoja RefWorks-oppaastamme tai suomenkielisistä RefWorks-opetusvideoistamme (yht. 32 min).

 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutustu Haaga-Helian eettisiin ohjeisiin MyNetissa.

Muista myös tekijänoikeudet!