Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Haaga-Heliassa: Yleistä

Avoin TKI-toiminta

Logo

 

Avoin TKI-toiminta on ammattikorkeakoulujen vastine yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttämälle käsitteelle avoin tiede.  Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hanke

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

 • TKI-toiminnan aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin tarpeellista
 • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
 • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
 • Luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan
 • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka sisältää aineiston tallentamista, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
 • Tuotosten ja aineistojen avaaminen vaatii työtä, jonka kustannukset täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa
 • Jokainen on vastuussa ohjeistusten noudattamisesta

Hyödyllisiä linkkejä

Logo

TKI-toiminta Haaga-Heliassa

Haaga-Helian sisäiset ohjeet TKI-hankkeissa mukana oleville on koottu henkilöstön Intraan . Sieltä löytyvät mm.

 •     Ajankohtaisia TKI-uutisia
 •     TKI -projektisalkku
 •     Rahoituslähde-infoa
 •     TKI-valmennukset
 •     Projektimanuaali

Tietoa oppaasta

Tämä opas on muokattu Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemän Avoin TKI-toiminta -oppaan ja Lahden korkeakoulukirjaston Avoin tiede ja tutkimus -oppaan pohjalta.

Opas on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Creative Commons -lisenssi

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement