Skip to Main Content

Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta Haaga-Heliassa: Julkaiseminen

Avoimen julkaisemisen periaatteet Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on julkaissut avoimen julkaisemisen periaatteensa vuonna 2016. Periaatteet ovat seuraavat:

  1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu edellyttää henkilöstöltään, että TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.
  2. TKI-toiminnan tulokset julkaistaan OKM:n julkaisukriteerit täyttävissä julkaisukanavissa. Julkaisun tekijä valitsee sopivan julkaisukanavan ja pyrkii pitämään itsellään rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehdessään.
  3. Haaga-Helian henkilöstön ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa tai konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, ellei kustantajan ehdoista tai julkaisun sisältämästä kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu.

Käytännössä avointa julkaisemista on alettu kehittää omien avoimien eSignals-julkaisualustojen ja rinnakkaistallentamisen avulla.

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusartikkelin ns. final draftin tallentamista kustantajan luvalla organisaation omaan julkaisuarkistoon. Haaga-Heliassa tutkijoiden tekemät tutkimusartikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.

Haaga-Helian kirjasto hoitaa rinnakkaistallentamisen tutkijan puolesta Haaga-Helian avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti. Tutkijan tehtävänä on ilmoittaa julkaisujen tiedot kirjastolle rinnakkaistallentamista varten ja huolehtia, että tallentamiseen on tarvittavat oikeudet (ks. tarkemmin kohta "Rinnakkaistallentaminen").

Rinnakkaistallentaminen koskee ainoastaan tutkimusartikkeleita, ei siis ammatillisia ja yleistajuisia artikkeleita. Tutkimusartikkeleilla tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa tai konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Työ rinnakkaistallennetaan, jos se kustantajan antamien oikeuksien puitteissa on mahdollista.

Tutustu Haaga-Helian julkaisemisen oppaaseen!

Haaga-Helian julkaisemisen oppaasta löydät mm.

  • Ohjeita julkaisujesi tietojen ilmoittamisesta ja julkaisutiedonkeruusta
  • Tietoa avoimesta julkaisemisesta ja Haaga-Helian avoimen julkaisemisen tukipalveluista
  • Vinkkejä julkaisukanavan valintaan, laadun arviointiin, saalistajajulkaisujen tunnistamiseen
  • Haaga-Helian julkaisusarjassa julkaisemisesta

Kuva Haaga-Helian julkaisemisen oppaasta ja linkki oppaaseen

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement