Skip to main content

Kirjasto- ja tietopalvelut henkilökunnalle: Tiedonhankinnan ohjaus ja koulutus opiskelijoille

Tiedonhankinnan opetusta opintojaksoille

Kirjasto järjestää tiedonhankinnan opetusta Haaga-Helian opiskelijoille opintojen eri vaiheissa. Osassa koulutusohjelmista tiedonhankinnan opetusta on sisällytetty opetussuunnitelmaan, mutta opettaja voi pyytää kirjastoa järjestämään tiedonhankinnan opetusta mille tahansa opintojaksolle. Opetusta voidaan muokata opettajan toiveiden ja opintojaksolla suoritettavien tehtävien mukaan.

Tiedonhaun opetuksesta vastaavat kirjastoissa informaatikot ja kirjastonhoitaja. Tiedonhankinnan opetuksen varaamista varten on hyvä keskustella mm. seuraavista asioista:

  • Opetuksen ajankohta. Ota yhteyttä toimipisteesi informaatikkoon hyvissä ajoin, jotta opetustunti pystytään järjestämään toivomallesi ajankohdalle.
  • Tiedonhaun opetuksen tavoitteet ja käytettävissä oleva aika.
  • Opiskelijoille annettava tehtävä. Tiedonhankinnan opetus tukee opintojakson tavoitteita parhaiten silloin, kun opiskelijat tekevät opintojakson aihealueeseen liittyvän tehtävän, jossa he soveltavat tiedonhankinnan tunnilla oppimaansa.
  • Ryhmän koko.
  • Opetuskieli.
  • Opetustila. Varaa opetusta varten laiteluokka, jotta opiskelijat voivat harjoitella tiedonhakuja.

Kaikille avoimet tiedonhakuinfot

Kirjasto järjestää lukuvuosien aikana säännöllisesti tiedonhakuinfoja. Ne on suunnattu erityisesti opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille, mutta niihin voivat osallistua muutkin. Myös henkilökunta.

Infoista saat lisätietoa koulutuskalenteristamme.

Opinnäytetyö - apua -koulutusten logo

Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus verkossa

Järjestämme henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta verkossa. Ohjaukseen voi osallistua mistä tahansa: koululta, kotoa tai vaikkapa töistä lounastauolla. Verkko-ohjaus tapahtuu Adobe Connect -videoneuvotteluohjelmiston välityksellä. Ohjausaika on 45 minuuttia.

Lisätietoja ohjauksesta täällä.