Skip to Main Content

Kirjasto- ja tietopalvelut henkilökunnalle: Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat aina julkisia

Opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla julkisia asiakirjoja. Opetusministeriön ja tietosuojavaltuutetun antamien ohjeiden mukaisesti opinnäytetöitä ei voi julistaa salaiseksi. Kaikki Haaga-Heliassa tehdyt opinnäytetyöt ovat siis julkisia.

Ohje liike- ja ammattisalaisuuksien käsittelystä Haaga-Helian opinnäytetöissä sisältyy Haaga-Helian opinnäytetyöohjeeseen .

 

Opinnäytetyön julkaisuprosessi

Opiskelija julkaisee opinnäytetyönsä Theseus-verkkokirjaston avoimessa kokoelmassa. Jos toimeksiantaja kieltää julkaisemisen avoimessa kokoelmassa, opinnäytetyö tallennetaan Theseuksen käyttörajattuun kokoelmaan.

Opinnäytetyön julkistamisprosessista vastaa opinnäytetyökoordinaattoreiden ryhmä. Mahdollisista koulutusohjelmakohtaisista poikkeuksista voi tiedustella oman yksikön opinnäytetyökoordinaattorilta.

Tiedonhaun ohjaus opinnäytetyön tekijöille

Kirjasto tarjoaa opinnäytetyön tekijöille tiedonhaun ohjausta

  • avoimissa tiedonhakuinfoissa
  • henkilökohtaisesti verkossa
  • sopimuksen mukaan seminaareissa tms. opintojaksoilla

Lisätietoa tämän oppaan sivulta Tiedonhankinnan ohjaus ja koulutus opiskelijoille

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement