Skip to main content

Kirjasto- ja tietopalvelut henkilökunnalle: Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat aina julkisia

Opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla julkisia asiakirjoja. Opetusministeriön ja tietosuojavaltuutetun antamien ohjeiden mukaisesti opinnäytetöitä ei voi julistaa salaiseksi. Kaikki Haaga-Heliassa tehdyt opinnäytetyöt ovat siis julkisia.

Liike- ja ammattisalaisuuksien käsittelystä Haaga-Helian opinnäytetöissä on olemassa opinnäytetyökoordinaattorien laatima erillinen ohje MyNetissa sivulla Opiskelu > Opinnäytetyö, AMK > Ohjeet raportointiin ja menetelmiin.

 

Opinnäytetyön julkaisuprosessi

Opiskelija julkaisee opinnäytetyönsä sähköisesti joko Theseuksessa tai Haaga-Helian sisäisessä HHthesis -verkkokirjastossa.

Opinnäytetyösivulta löytyvässä työtapakuvauksessa on kuvattu julkaisuprosessi myös opinnäytetyön ohjaajan näkökulmasta.

 

Opinnäytetyön julkistamisprosessista vastaa opinnäytetyökoordinaattoreiden ryhmä. Mahdollisista koulutusohjelmakohtaisista poikkeuksista voi tiedustella oman yksikön opinnäytetyökoordinaattorilta.

Tiedonhaun ohjaus opinnäytetyön tekijöille

Kirjasto tarjoaa opinnäytetyön tekijöille tiedonhaun ohjausta

  • avoimissa tiedonhakuinfoissa
  • henkilökohtaisesti verkossa
  • sopimuksen mukaan seminaareissa tms. opintojaksoilla

Lisätietoa tämän oppaan sivulta Tiedonhakinnan ohjaus ja koulutus opiskelijoille