Skip to Main Content

Kirjasto- ja tietopalvelut henkilökunnalle: Aineiston hankinta

Kurssikirjat

Hankimme koulutusohjelmissa käytettävät tutkintovaatimusten mukaiset kurssikirjat. Kappalemäärät vaihtelevat toimipisteittäin. Kurssikirjahankinnoissa huomioidaan mm. kurssiin osallistuvien määrä ja se, käytetäänkö kurssikirjaa useammalla eri kurssilla yhtä aikaa.

Kurssikirja hankitaan myös e-kirjana, jos sellainen on kirjastollemme saatavana. Kaikkia e-kirjoja ei ole mahdollista saada kirjastokäyttöön.

Seuraamme aktiivisesti kurssikirjojen kysyntää ja teemme tarvittaessa lisähankintoja. Opintojaksoilla käytettävää oheiskirjallisuutta hankimme tarpeen mukaan.

Muista aina ilmoittaa tiedot uusista kurssikirjoista oman toimipisteesi kirjastoon. Vain näin voimme varmistaa, että kurssikirjat tulevat kirjastoon opiskelijoiden saataville.
Ilmoita kurssikirjoista tällä verkkolomakkeella .

Mitä aineistoa hankimme?

Hankimme ensisijaisesti opetuksen, opiskelun sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarvitsemia tietoaineistoja

Hankintojen viitekehyksenä toimii kirjaston kokoelmapolitiikka. Aineistot hankitaan pääasiassa Haaga-Helian koulutusaloilta.

Hankintatoiveet

Voit esittää hankintatoiveita kirjaston kokoelmiin. Hankintaehdotuksen tehnyt henkilö saa halutessaan kirjan ensimmäisenä käyttöönsä, jos se päätetään hankkia kirjastoon.

Hankittu aineisto lainattavaksi kirjastoon

Kirjaston ostaman aineiston tiedot viedään kirjaston aineistotietokantaan HH Finnaan ja aineisto on kirjastosta lainattavissa. Jos haluat kirjan omaksesi eikä kirjaston kautta lainaan, neuvottele oman esimiehesi kanssa aineiston hankinnasta. Voimme kuitenkin hoitaa hankintaprosessin riippumatta siitä, kuka aineiston maksaa.

Muu aineisto

Opettajamateriaalit

Opettajille tarkoitetun sähköisen aineiston, esimerkiksi opettajien oppaiden, hankinnasta neuvottelemme aina erikseen aineiston tuottajan kanssa. Kirjastosta saat lisätietoja tällaisen aineiston hankkimisesta. Haaga-Helialle ostettuja opettajamateriaaleja löytyy intrasta sivulta Palvelut > Kirjasto > Opettajamateriaalit .

Muut aineistot

Muuta aineistoa, kuten DVD:t ja CD-ROM-levyt hankitaan tarpeen mukaan. Kirjastoon hankittavissa DVD-levyissä ja CD-Rom -levyissä tulee olla tekijänoikeuksien haltijalta lainausoikeus. Opetuksessa käytettävää av-aineistoa ei hankita kirjaston määrärahoilla kirjaston kokoelmiin, vaan tällaiset hankinnat tehdään koulutusohjelmien rahoilla.

Lehdet

Hankimme opetukselle keskeiset lehdet. Jos lehti on saatavana elektronisessa muodossa, ei sitä hankita paperimuodossa kuin poikkeustapauksissa (esim. paperiversio välttämätön opetuksessa).

Vaikuta lehtivalikoimaan

Lehtien valinnassa tehdään yhteistyötä opettajien ja muun henkilöstön kanssa. Lehtihankinnat käydään läpi kerran vuodessa syksyllä. Henkilöstö voi esittää hankintatoiveita uusista lehdistä joko verkkolomakkeella tai sähköpostitse omaan toimipistekirjastoon.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement