Skip to Main Content

Kirjaston palvelut: Miten hankimme aineistoja?

Haaga-Helian kirjasto- ja tietopalvelujen kokoelmapolitiikka

Haaga-Helian kirjaston kokoelmapolitiikka määrittelee periaatteet, jotka ohjaavat aineiston hankintaa ja kokoelmien hoitoa. Tarkoituksena on tarjota Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle opetuksen, opiskelun sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarvitsemia tietoaineistoja. Vuosittain päivitettävästä kokoelmapolitiikasta vastaa tietopalvelupäällikkö.

1. Aineiston hankintaperiaatteet

Kokoelmien kehittämisen painopiste on julkaisumuodosta riippumatta aineistojen helppo saavutettavuus ja käytettävyys. Aineistot hankitaan pääasiassa Haaga-Helian koulutusaloilta suomen ja englannin kielillä. Kokoelmia kehitetään käyttäjälähtöisesti asiakkaita kuunnellen. Päällekkäisiä hankintoja vältetään. Kirjaston painetun aineiston saatavuutta lisää 3AMK-kirjastojen yhteistyö, kaukolainaus sekä Varastokirjastosta lainattava vanhempi aineisto.

2. Aineistomäärärahat ja niiden käyttö

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyy kirjaston aineistomäärärahat vuosittain. Kirjaston määrärahoilla hankittu aineisto sijoitetaan aina kirjaston kokoelmiin. Painettu aineisto hankitaan kustannustehokkaasti tarjouskilpailun voittaneilta toimittajilta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita hankintakanavia.

E-aineistojen hankinnassa suositaan taloudellisesti edullisia konsortioita, jotka voivat olla kansallisia tai ammattikorkeakoulujen välisiä. Kiinnostavia aineistoja voidaan hankkia myös omilla lisenssisopimuksilla. E-aineiston käyttötilastoja seurataan aktiivisesti ja käyttöaste huomioidaan hankintoja tehtäessä.

3. Aineistotyypit


Kurssikirjat

Opintojaksojen vastuuopettajat ilmoittavat kirjastoon tiedot uusista ja poistuvista tutkintovaatimusten mukaisista kurssikirjoista ja kurssien oheislukemistoksi vaaditusta materiaalista. Kurssikirjoista hankitaan aina lainakappaleet sekä mahdollisesti lukusali/käsikirjakappaleet. Kurssikirjallisuuden hankinnassa tarkistetaan myös aineiston saatavuus e-kirjana. Kurssikirjahankinnoissa huomioidaan kurssiin osallistuvien määrä ja se, käytetäänkö kurssikirjaa useammalla eri kurssilla yhtä aikaa. Kirjastot seuraavat aktiivisesti kurssikirjojen kysyntää ja tekevät tarvittaessa lisähankintoja.

Muu kirjallisuus

Kirjastot hankkivat monipuolisesti koulutusalojensa uusinta kirjallisuutta. Kokoelmia täydennetään suurta asiakaskuntaa palvelevilla julkaisuilla. Yli viisi vuotta vanhaa aineistoa ei hankita kokoelmiin ilman erityisiä perusteita. Hankinnoissa tehdään yhteistyötä opetuksen ja tutkimuksen kanssa. Kaikki asiakkaat voivat myös tehdä hankintaesityksiä.

Elektroninen aineisto

Elektronisen aineiston hankinta on keskitetty. Se on käytettävissä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkossa. Elektronisen aineiston käyttötilastoja seurataan aktiivisesti ja käyttöaste huomioidaan hankintoja tehtäessä.

Lehdet

Kukin kirjasto valitsee kokoelmiinsa toimipisteensä opetukselle keskeiset lehdet. Jos lehti on saatavana elektronisessa muodossa, ei lehteä hankita kirjastoon paperimuodossa kuin poikkeustapauksissa (esim. paperiversio välttämätön opetuksessa). Lehtihankinnat käydään läpi kerran vuodessa syksyllä. Lehtivuosikertojen säilytysajat vaihtelevat toimipisteittäin. Pääasiassa vuosikerroista säilytetään kuluva ja edellinen vuosi.

Muu aineisto

Muuta aineistoa hankitaan tarpeen mukaan. Kirjastoon hankittavassa av-aineistossa tulee aina olla tekijänoikeuksien haltijalta lainausoikeus. Opetuksessa käytettävää av-aineistoa ei hankita kirjaston määrärahoilla kirjaston kokoelmiin, vaan tällaiset hankinnat tehdään koulutusohjelmien rahoilla.

4. Kokoelmien arviointi ja poistot

Kokoelmien arvioinnilla varmistetaan, että kokoelmat vastaavat asiakkaiden tarpeita, ovat ajankohtaisia ja helposti käytettäviä. Arvioinnissa käytetään apuna laina- ja käyttötilastoja sekä asiakaspalautetta. Sisällöltään vanhentunut yli 10 vuotta vanha aineisto poistetaan kokoelmista. Poistojen ulkopuolelle vanhemmasta aineistosta jäävät tieteenalan klassikot tai muuten alan merkittävät teokset. Kurssikirjakokoelmaa pidetään ajan tasalla poistamalla tutkintovaatimuksista poistuneet nimekkeet. Poistoja tehdään säännöllisesti. Poistamisessa käytetään apuna opettajien aineistotuntemusta. Kysynnän väheneminen tai aineiston kunto vaikuttavat myös poistopäätöksen tekemiseen. Poistettu aineisto kierrätetään, viedään paperinkeräykseen tai lähetetään Varastokirjastoon.

5. Opettajien ja muun henkilöstön aineistohankinnat

Kirjaston rahoilla hankitun aineiston tiedot tallennetaan aina HH Finna -verkkokirjastoon, josta ne ovat kaikkien asiakkaiden löydettävissä. Jos henkilöstöön kuuluva haluaa kirjan omakseen eikä kirjaston kautta lainaan, kirjaa ei hankita kirjaston rahoilla. Tällöin opettaja neuvottelee oman esimiehensä kanssa aineiston hankinnasta esim. koulutusohjelman rahoilla. Myös kaikki puhtaasti opetuskäyttöön tarkoitetut aineistot hankitaan koulutusohjelman rahoista. Kirjasto voi kuitenkin hoitaa hankintaprosessin riippumatta siitä, kuka aineiston maksaa.

6. Lahjoitukset

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia, jotka täydentävät tai korvaavat nykyisiä kokoelmia. Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta ja kirjasto päättää, mitä lahjoitetusta aineistosta liitetään kokoelmiin. Valintaperusteet ovat samat kuin ostetulla aineistolla. Lahjoituksista muodostetaan vain poikkeustapauksissa erillinen kokoelma.

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut
20.10.2020

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement