Skip to main content

Referencing: About this guide

About this guide

This guide has been created by Library and Information Services of Haaga-Helia University of Applied Sciences.

List of references

Aalto University Learning Centre 2019. Open science and use of images: ImagOA guide. URL: https://libguides.aalto.fi/imagoa_eng. Accessed: 17 June 2019.
Aalto University Learning Centre 2019. Citation guide. URL: http://libguides.aalto.fi/citation_guide. Accessed: 17 June 2019.
Crearive Commons 2019. About the licenses. URL: https://creativecommons.org/licenses/- Accessed: 11 December 2019.
Haaga-Helia University of Applied Sciences 2019. Writing reports and theses at Haaga-Helia. Mynet. Study instructions. Thesis, Bachelor Programmes. Common instructions. Accessed: 17 October 2019.
Haaga-Helia University of Applied Sciences 2019. Degree regulations. URL: https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Opinto-opas/Yleista-HHsta/degree-regulations.pdf?userLang=en. Accessed: 20 September 2019.
Helsingin yliopiston kielikeskus s. a. Kielijelppi. Jelppiä akateemiseen viestintään. URL: https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/. Accessed: 20 September 2019.
Hirsjärvi, S. & Sinivuori, E. 2009. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki.
Kniivilä, S., Lindblom. Ylänne, S. & Mäntynen, S. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Gaudeamus. Helsinki..
Kopiosto 2019. Kopiraittila. URL: https://kopiraittila.fi/. Accessed: 20 September 2019.
Copyright Act 404/1961.
Finnish Advisory Board on Research Integrity 2012. Guidelines of the Finnish Advisory Board on Research Integrity. URL: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Accessed: 20 September 2019.