Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähdeviittaamisen tueksi: Tervetuloa

Tietolähteiden käytöstä

Ammattikorkeakouluopintoja varten kirjoitettavissa raporteissa, esseissä ja opinnäytetöissä noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Kirjoittaja mm.

  • tutustuu aiheeseen lähdemateriaalin avulla
  • analysoi ja pohtii aihetta lähdemateriaaliin perustuen
  • arvioi tietolähteitä kriittisesti
  • perustelee tekstissä esitetyt väitteet
  • merkitsee tekstiin käyttämänsä lähteet.

Tietolähteiden etsimiseen ja lähteiden arviointiin saat vinkkejä Näin haet tietoa -oppaasta.

Apua lähdemerkintöjen tekoon Tekstiviitteet ja lähdeluettelo -välilehdeltä

Tämän oppaan osioon Tekstiviitteet ja lähdeluettelo on koottu kattava määrä esimerkkejä erilaisista lähdetyypeistä ja niiden lähdemerkinnöistä.

Vinkkejä kirjoittajalle -osiossa neuvotaan, mistä löydät tarvittavat tiedot lähdemerkintöihin.

Anna oppaasta palautetta

Auta meitä oppaan kehittämisessä. Lähetä palautteesi

Katri Hollo
Tuula Laurila

Miksi lähteet on merkittävä? Jotta erotat toisen tekstin tai ajatuksen omistasi. Jotta annat tunnustuksen sille, jolle se kuuluu. Älä varasta! Lähdeviitteet kertovat, mistä tieto on peräisin. Jotta lukija voi löytää alkuperäisen lähteen, jota olet käyttänyt. Lähdemerkinnät osoittavat, kuinka laajasti olet perehtynyt aiheeseesi. Milloin lähteet on merkittävä? Kun lainaat toisen tekstiä tai kuvaa. Sekä suora lainaus (sitaatti) että asian esittäminen omin sanoin (referointi) edellyttää lähdeviittausta. Yleistietoon ei lähdeviittausta tarvita. Esimerkiksi yleistietoa on:  Suomen Pankki vastaa setelien ja kolikoiden liikkeelle laskemisesta Suomessa.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement