Skip to Main Content

Lähdeviittaamisen tueksi: Viittaa, älä plagioi

Plagiointi

Plagiointi on luvatonta toisen tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suoralla lainauksella että mukaillen (referoiden) tehty kopiointi. Myös oman aiemman tekstin esittäminen uutena on plagiointia (itseplagiointi). Plagiointi voi usein olla tahatonta, tietämättömyydestä ja huolimattomuudesta johtuvaa.

Miten vältät  plagioinnin?

 • Merkitse aina käyttämäsi lähteet tekstiviitteellä ja listaa ne lähdeluetteloon.
 • Erota toisen teksti omastasi joko
  • lainausmerkeillä (sanatarkka suora lainaus, enintään kolme riviä) tai
  • erillisenä kappaleena, sisennettynä (pitkä suora lainaus). Tarkemmat ohjeet Haaga-Helian raportointiohjeissa, Opiskelijan omilla sivuilla .

Plagiointi on hyvää tieteellistä käytäntöä rikkovaa vilppiä. Muita vilpin muotoja ovat anastaminen, sepittäminen ja vääristely. Lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä saat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeesta .

Haaga-Heliassa plagiointiin suhtaudutaan vakavasti (tutkintosääntö ). Plagioinnin tunnistamiseen käytetään Ouriginal-ohjelmaa (entinen Urkund), josta kerrotaan tarkemmin alempana.

Omin sanoin vai suora lainaus?

Referointi = lähteessä esitettyjen tietojen tai ajatuksen esittäminen omin sanoin

 • Referointi on suositeltava tapa.
 • Osoittaa, että olet ymmärtänyt asian, josta kirjoitat: osaat tiivistää asian omaan tekstiisi sopivasti.
 • Alkuperäisen tekstin merkitys ei saa muuttua, vaikka esität asian omin sanoin.
 • Muutaman sanan muuttaminen alkuperäisestä tekstistä ei ole referointia.

Sitaatti = lähdetekstin esittäminen sanasta sanaan

 • Julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja, tekijän lupaa ei tarvita (tekijänoikeuslain mukainen sitaattioikeus).
 • Käytä sitaatteja säästeliäästi.
 • Älä irrota sitaattia asiayhteydestään.
 • Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiisi.
 • Lainaus täsmälleen alkuperäisessä muodossa, esim. mahdollisia kirjoitusvirheitä ei korjata.
 • Merkitse sitaatti joko
  • lainausmerkkien sisään (lyhyt suora lainaus, enintään kolmen rivin pituinen)
  • erilliseksi kappaleeksi, sisennä ja pienennä fonttikokoa (pitkä suora lainaus)
  • tarkemmat ohjeet sitaatin muotoilemiseen raportointiohjeissa, Opiskelijan omilla sivuilla

Molemmat tavat edellyttävät asianmukaista lähdeviittausta!

Plagioinnin jäljitysohjelma Ouriginal

Ouriginal (entinen Urkund) on plagioinnin jäljitysohjelma. Sen avulla voidaan selvittää, onko opinnäytetyössä tai muissa oppimistehtävissä mahdollisia plagiaatteja. Ouriginal-ohjelma vertaa dokumentin sisältöä Ouriginaliin aiemmin tallennettuihin materiaaleihin, netissä olevaan aineistoon ja muihin e-aineistoihin.

Opettajasi kertoo, jos opintojakson tehtävät palautetaan Ouriginalin kautta. Opinnäytetöissä käytetään aina Ouriginal-tarkistusta.

Toimi näin

1.    Saat opettajalta sähköpostiosoitteen, johon lähetät työsi liitetiedostona

 • Sähköpostiosoite on muotoa opettajan etunimi.sukunimi.HH@analysis.urkund.com tai etunimi.sukunimi.HH@analysis.Ouriginal.com.
 • Huom! Opinnäytetyöt lähetetään Ouriginaliin Wihissä.

2.    Lähetä työsi  liitetiedostona analyysiosoitteeseen

 • Suositeltava tiedostomuoto on Word.
 • Tekstissä täytyy olla vähintään 400 merkkiä.
 • Nimeä tiedosto lyhyesti. Älä käytä nimessä erikoismerkkejä, esimerkiksi pilkku (,), väliviiva (-), tyhjä välilyönti.
 • Älä tallenna työhösi muita henkilötietoja kuin nimesi (esimerkiksi henkilötunnusta tai opiskelijanumeroa).
 • Älä lähetä Ouriginaliin henkilökohtaista tai luottamuksellista tietoa sisältävää tiedostoa. Jos työssä on esimerkiksi liikesalaisuuksiin liittyviä osioita, ne toimitetaan opettajalle erikseen, ei Ouriginalin kautta. Tutustu ohjeeseen Liike- ja ammattisalaisuuksien käsittely opinnäytetöissä (Word-dokumentti) .

3.    Saat sähköpostiisi vahvistusviestin lähettämästäsi työstä

 • Dokumentti tallentuu Ouriginal-tietokantaan, jolloin jatkossa mahdolliset työsi plagioijat paljastuvat.
 • Jos et halua, että työsi on muiden Ouriginal-käyttäjien plagiointivertailujen lähdeaineistona, klikkaa vahvistusviestin lopussa olevaa linkkiä: ”Seuraa tätä linkkiä, jos tahdot kieltää dokumenttisi käytön yllämainitulla tavalla.” Linkin takaa avautuu ikkuna, josta voit rajoittaa työsi näkyvyyttä.
 • Kiellon jälkeen työsi on edelleen Ouriginalin arkistossa vertailumateriaalina, mutta itse tiedosto on avattavissa vain Haaga-Heliasta lähetettyjen töiden analyyseissä.

4.    Ouriginal analysoi työsi ja lähettää tarkistuksesta opettajalle raportin

 • Opettaja arvioi työtäsi raportin perusteella. Analyysiraporttia ei lähetetä opiskelijalle. Tarvittaessa voit pyytää opettajaltasi analyysin nähtäväksi.

 

Tekijänoikeuksiin liittyviä sivustoja

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement