Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähdeviittaamisen tueksi: Viittaa, älä plagioi

Omin sanoin vai suora lainaus?

Referointi = lähteessä esitettyjen tietojen tai ajatuksen esittäminen omin sanoin

 • Referointi on suositeltava tapa.
 • Osoittaa, että olet ymmärtänyt asian, josta kirjoitat: osaat tiivistää asian omaan tekstiisi sopivasti.
 • Alkuperäisen tekstin merkitys ei saa muuttua, vaikka esität asian omin sanoin.
 • Muutaman sanan muuttaminen alkuperäisestä tekstistä ei ole referointia.

Sitaatti = lähdetekstin esittäminen sanasta sanaan

 • Julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja, tekijän lupaa ei tarvita (tekijänoikeuslain mukainen sitaattioikeus).
 • Käytä sitaatteja säästeliäästi.
 • Älä irrota sitaattia asiayhteydestään.
 • Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiisi.
 • Lainaus täsmälleen alkuperäisessä muodossa, esim. mahdollisia kirjoitusvirheitä ei korjata.
 • Merkitse sitaatti joko
  • lainausmerkkien sisään (lyhyt suora lainaus, enintään kolmen rivin pituinen)
  • erilliseksi kappaleeksi, sisennä ja pienennä fonttikokoa (pitkä suora lainaus)
  • (kts. tarkemmin Ohjeet pitkien raporttien laatimiseen (pdf) .

Molemmat tavat edellyttävät asianmukaista lähdeviittausta!

Plagiointi

Plagiointi on luvatonta toisen tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suoralla lainauksella että mukaillen (referoiden) tehty kopiointi. Myös oman aiemman tekstin esittäminen uutena on plagiointia (itseplagiointi). Plagiointi voi usein olla tahatonta, tietämättömyydestä ja huolimattomuudesta johtuvaa.

Miten vältät  plagioinnin?

 • Merkitse aina käyttämäsi lähteet tekstiviitteellä ja listaa ne lähdeluetteloon.
 • Erota toisen teksti omastasi joko
  • lainausmerkeillä (sanatarkka suora lainaus, enintään kolme riviä) tai
  • erillisenä kappaleena, sisennettynä (pitkä suora lainaus). Tarkemmat ohjeet Haaga-Helian raportointiohjeessa .

Plagiointi on hyvää tieteellistä käytäntöä rikkovaa vilppiä. Muita vilpin muotoja ovat anastaminen, sepittäminen ja vääristely. Lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä saat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeesta .

Haaga-Heliassa plagiointiin suhtaudutaan vakavasti (tutkintosääntö) . Plagioinnin tunnistamiseen käytetään Ouriginal-ohjelmaa (entinen Urkund).

Tekijänoikeuksiin liittyviä sivustoja

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement