Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähdeviittaamisen tueksi: Vinkkejä kirjoittajalle

Löydä tiedot lähdeviitteisiin

Viitetietojen etsiminen HH Finnasta tai muusta tietokannasta

Etsi kirjan, artikkelin jne. tiedot HH Finnasta tai muusta tietokannasta. Sieltä on helpompi poimia vaadittavat tiedot (esim. kustannuspaikka, kustantaja). HH Finnan ja monen muun tietokannan Viitetiedot -napista (myös esim. Cite, Citation) saat teoksen viitetiedot kopioitua. Muokkaa tiedot Haaga-Helian raportointiohjeen mukaisiksi!

Lähde: Shuck, B. 2020. Employee engagement. a research overview. Routledge. Abingdon.

 Suurenna alla oleva kuva klikkaamalla.

HH Finnassa kirjan viitetiedot saa klikkaamalla linkkiä "Viitetiedot.


Viitetietojen etsiminen painetusta kirjasta

Tarvittavat tiedot on merkitty kuvaan punaisella.

Suurenna alla oleva kuva klikkaamalla.

Kuva kirjan sivuista, joissa lähdeviitteeseen tarvittavat tiedot: teoksen nimi, tekijä, jukaisuvuosi, kustantaja ja kustannuspaikka.

Vinkkejä kirjoittajalle

 • Kun löydät hyvän lähteen, merkitse se heti itsellesi muistiin (RefWorksiin, Word-tiedostoon, paperille...). Jos et laita lähdettä muistiin, et välttämättä löydä sitä helposti uudelleen ja etsimiseen menee arvokasta työaikaa.
 • Kun käytät lähdettä tekstissä, merkitse tekstiviite heti oikealle paikalleen tekstin joukkoon. Viitteiden lisääminen jälkikäteen on työlästä.
 • Jos käytät RefWorksiä ja Harvardin mallia, muista sopia siitä ohjaajasi kanssa ja mainita asiasta työsi johdannossa.Ole johdonmukainen, käytä samaa tapaa läpi työn.
 • Varaa aikaa!
 • Ole tarkka!
 • Merkitse vain lähteet, joita oikeasti olet lukenut ja  tässä työssä käyttänyt. Lähdeluettelossa tulee olla vain lähteitä, joita tekstissä on käytetty ja toisin päin.

Aineistoja tutkimusmenetelmistä

Hae kirjoja tieteellisestä kirjoittamisesta ja tutkimusmenetelmistä HH Finnasta:

Tieteellisen kirjoittamisen oppaat

Hae esimerkiksi hakusanoilla

 • tieteellinen kirjoittaminen
 • kirjoittaminen
 • opinnäytteet
 • tutkielmat
 • kirjallinen viestintä

Tutkimusmenetelmät-oppaita

Hae esimerkiksi hakusanoilla

 • tutkimusmenetelmät
 • metodologia
 • haastattelututkimus
 • tutkimushaastattelut
 • kyselytutkimus
 • laadullinen tutkimus
 • kvantitatiivinen tutkimus
 • tilastomenetelmät

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement