Skip to Main Content

Lähdeviittaamisen tueksi: Vinkkejä kirjoittajalle

Vinkkejä kirjoittajalle

 • Kun löydät hyvän lähteen, merkitse se heti itsellesi muistiin (Mendeleyhin, Word-tiedostoon, paperille...). Jos et laita lähdettä muistiin, et välttämättä löydä sitä helposti uudelleen ja etsimiseen menee arvokasta työaikaa.
 • Kun käytät lähdettä tekstissä, merkitse tekstiviite heti oikealle paikalleen tekstin joukkoon. Viitteiden lisääminen jälkikäteen on työlästä.
 • Jos käytät Mendeleyta, muista mainita asiasta työsi johdannossa. Ole johdonmukainen, käytä samaa tapaa läpi työn.
 • Varaa aikaa!
 • Ole tarkka!
 • Merkitse vain lähteet, joita oikeasti olet lukenut ja  tässä työssä käyttänyt. Lähdeluettelossa tulee olla vain lähteitä, joita tekstissä on käytetty ja toisin päin.

Viitteidenhallintaohjelmat

Voit halutessasi käyttää viitteidenhallintaohjelmaa. Ne helpottavat lähteiden hallintaa. Niillä voi mm.

 • kerätä ja tallentaa erilaisia lähteitä
 • tehdä viitemerkinnät tekstin joukkoon
 • luoda lähdeluettelon nopeasti

Viitteidenhallintaohjelmia on olemassa useita. Haaga-Helian kirjasto tarjoaa tukea Mendeleyn ilmaisversion käyttöön.

Aineistoja tutkimusmenetelmistä

Hae kirjoja tieteellisestä kirjoittamisesta ja tutkimusmenetelmistä HH Finnasta:

Tieteellisen kirjoittamisen oppaat

Hae esimerkiksi hakusanoilla

 • tieteellinen kirjoittaminen
 • kirjoittaminen
 • opinnäytteet
 • tutkielmat
 • kirjallinen viestintä

Tutkimusmenetelmät-oppaita

Hae esimerkiksi hakusanoilla

 • tutkimusmenetelmät
 • metodologia
 • haastattelututkimus
 • tutkimushaastattelut
 • kyselytutkimus
 • laadullinen tutkimus
 • kvantitatiivinen tutkimus
 • tilastomenetelmät

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement