Skip to Main Content

Lähdeviittaamisen tueksi: Löydä tiedot lähdeviitteisiin

Viitetietojen etsiminen HH Finnasta tai muusta tietokannasta

Etsi kirjan, artikkelin jne. tiedot HH Finnasta tai muusta tietokannasta. Sieltä on helpompi poimia vaadittavat tiedot (esim. kustannuspaikka, kustantaja). HH Finnan ja monen muun tietokannan Viitetiedot -napista (myös esim. Cite, Citation) saat teoksen viitetiedot kopioitua. Muokkaa tiedot Haaga-Helian raportointiohjeen mukaisiksi!

Lähde: Shuck, B. 2020. Employee engagement. a research overview. Routledge. Abingdon.

 Suurenna alla oleva kuva klikkaamalla.

HH Finnassa kirjan viitetiedot saa klikkaamalla linkkiä Viitetiedot.


Viitetietojen etsiminen painetusta kirjasta

Tarvittavat tiedot on merkitty kuvaan punaisella.

Suurenna alla oleva kuva klikkaamalla.

Kuva kirjan sivuista, joissa lähdeviitteeseen tarvittavat tiedot: teoksen nimi, tekijä, jukaisuvuosi, kustantaja ja kustannuspaikka.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement