Skip to Main Content

Lähdeviittaamisen tueksi: Tervetuloa

Miksi lähteet on merkittävä? Jotta erotat toisen tekstin tai ajatuksen omistasi. Jotta annat tunnustuksen sille, jolle se kuuluu. Älä varasta! Lähdeviitteet kertovat, mistä tieto on peräisin. Jotta lukija voi löytää alkuperäisen lähteen, jota olet käyttänyt. Lähdemerkinnät osoittavat, kuinka laajasti olet perehtynyt aiheeseesi. Milloin lähteet on merkittävä? Kun lainaat toisen tekstiä tai kuvaa. Sekä suora lainaus (sitaatti) että asian esittäminen omin sanoin (referointi) edellyttää lähdeviittausta. Yleistietoon ei lähdeviittausta tarvita. Esimerkiksi yleistietoa on:  Suomen Pankki vastaa setelien ja kolikoiden liikkeelle laskemisesta Suomessa.

Tietolähteiden käytöstä

Ammattikorkeakouluopintoja varten kirjoitettavissa raporteissa, esseissä ja opinnäytetöissä noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Kirjoittaja mm.

  • tutustuu aiheeseen lähdemateriaalin avulla
  • analysoi ja pohtii aihetta lähdemateriaaliin perustuen
  • arvioi tietolähteitä kriittisesti
  • perustelee tekstissä esitetyt väitteet
  • merkitsee tekstiin käyttämänsä lähteet.

Tietolähteiden etsimiseen ja lähteiden arviointiin saat vinkkejä Näin haet tietoa -oppaasta.

Anna oppaasta palautetta

Auta meitä oppaan kehittämisessä. Lähetä palautteesi

Katri Hollo
Tuula Laurila

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement