Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähdeviittaamisen tueksi: Tietoa oppaasta

Tietoa oppaasta

Tämän oppaan on tuottanut Haaga-Helian Kirjasto- ja tietopalvelut .

Lähteet

Aalto-yliopiston oppimiskeskus 2019. Avoin tiede ja kuvien käyttö : ImagOA-opas. Luettavissa: https://libguides.aalto.fi/imagoa . Luettu: 17.6.2019.
Aalto-yliopiston oppimiskeskus 2019. Tieteellinen viittaaminen. Luettavissa: http://libguides.aalto.fi/tieteellinen_viittaaminen . Luettu: 17.6.2019.
Creative Commons Suomi 2019. Tietoa lisensseistä. Luettavissa: https://creativecommons.fi/lisenssit/ . Luettu: 11.12.2019.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2019. Ohje pitkien raporttien laatimiseen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Mynet. Opiskelu. Opinnäytetyö, AMK. Yhteiset ohjeet. Luettu 17.10.2019.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2020. Tutkintosääntö. Luettavissa: https://www.haaga-helia.fi/fi/noudatettavat-normit-ja-muutoksenhaku . Luettu: 7.12.2020.
Helsingin yliopiston kielikeskus s. a. Kielijelppi. Jelppiä akateemiseen viestintään. Luettavissa https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/ . Luettu 20.9.2019.
Hirsjärvi, S. & Sinivuori, E. 2009. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki.
Kniivilä, S., Lindblom. Ylänne, S. & Mäntynen, S. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Gaudeamus. Helsinki.
Kopiosto ry 2019. Kopiraittila. Luettavissa: https://kopiraittila.fi/ . Luettu: 20.9.2019.
Opinnäytetyökoordinaattorit 2021. Opinnäyteohje. Haaga-Helian amk-tutkinnot. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Mynet. Opiskelu. Opinnäytetyö, AMK. Yhteiset ohjeet. Luettu 2.4.2021.
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö  ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Luettavissa: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf (pdf) . Luettu: 20.9.2019.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement