Skip to Main Content

Mendeley-viitteidenhallintaohjelma: Tekstiviitteet ja lähdeluettelo Wordiin

Mendeley Cite

Kun olet ladannut Mendeley Citen, löydät sen Wordin välilehdeltä References. Klikkaa Mendeley Citen kuvaketta.

Valitse Sign in ja kirjaudu sisään Mendeley-tunnuksillasi.

 

Valitse viittaustyyli Citation Style -välilehdeltä. Klikkaa Change citation style. Suosittelemme käyttämään Cite Them Right 12th Edition - Harvard -tyyliä. Sitä voi käyttää, vaikka se poikkeaa Haaga-Helian raportointiohjeen mallista. Mikäli Cite Them Right -tyyli ei näy listassa, klikkaa alareunasta Search for another style. Huom.! Erilaisia Harvard-sanan sisältäviä tyylejä on paljon, joten ole tarkkana, että valitset oikean tyylin.

Viittaustyylin valinta on dokumenttikohtainen. Viittaustyylin tarkistaminen ja valinta on siksi tehtävä jokaisessa Word-dokumentissa erikseen.

 

Tällä välilehdellä ohjeet

Viitteiden lisääminen

Valitse oikean reunan Mendeley Cite -sivupalkista kansio ja sieltä viite. Voit myös käyttää hakua. Paina lopuksi alareunan Insert citation -painiketta. Huom.! Älä käytä Wordin omia viittaustoimintoja yläpalkissa, vaan paina aina punaista Mendeley Cite -painiketta ja käytä oikeaan reunaan avautuvaa Mendeleyn viittaustoimintoa.

Kuvassa on valittu kansio ja sieltä viite.

 

Jos haluat tehdä lähdeviittauksen, jossa on useampi viite samassa, valitse kaikki haluamasi viitteet ja paina sen jälkeen Insert citation -painiketta.

 

Viitteen muokkaaminen

Kirjoitusvirheiden tai puuttuvien tietojen korjaukset kannattaa tehdä Mendeley-tilillä selain- tai työpöytäsovelluksessa. Näin korjaukset tulevat sekä tekstiviitteeseen että lähdeluetteloon. Kun palaat korjauksen jälkeen Wordiin, päivitä korjaukset klikkaamalla Mendeley Citessa More > Refresh References.

Valitsemalla Manually override citation voit tehdä mitä tahansa muutoksia tekstiviittaukseen. Tällöin ohjelma ei enää päivitä kyseisen viitteen tietoja Mendeley-tililtä, joten ominaisuutta kannattaa käyttää harkiten. Tehdyt muutokset voi nollata samassa näkymässä Revert to default-napilla.

 

 

 

Sivunumeron lisääminen tai tekijän nimen piilottaminen

Jos sinun pitää muokata viitettä, esimerkiksi lisätä sivunumerot tai piilottaa tekijän nimi, voit tehdä sen klikkaamalla viitettä tekstin joukossa. Tämän jälkeen näet viitteen Mendeley Cite -sivupalkissa ja voit valita sen klikkaamalla.

 

Sivunumerot lisätään valitsemalla pudotusvalikosta Page. Kirjoita kenttään sivunumerot. Jos viitteeseen tarvitaan piste (tekstiviite koskee useampaa virkettä), myös se lisätään sivunumerokenttään.

Jos haluat piilottaa kirjoittajan nimen, jotta tekstiviitteessä näkyisi vain julkaisuvuosi, rastita kohta Suppress author. Näin saat luotua tämäntyylisen viitteen: Baumin (2019) mukaan ...

Prefix-kohtaan kirjoitetut merkit tulevat tekstiviittauksn alkuun, Suffix-kohdan merkinnät loppuun.

 

Pisteen paikka tekstiviitteessä

Tekstiviitteen muotoon vaikuttaa se, koskeeko viittaus yhtä vai useampaa virkettä (katso ohje). Jos tarvitset pisteen tekstiviitteeseen sulkujen sisään, piste lisätään Mendeley Citessa. Lisää piste Suffix-kenttään (kuva alla).

Sulkeiden ulkopuolelle piste lisätään normaaliin tapaan Wordin tekstinkäsittelyssä.

Jos haluat poistaa viitteen, klikkaa hiirellä viitteen päältä. Voit poistaa viitteen oikean reunan Mendeley Cite -valikossa klikkaamalla viitteen vieressä olevaa ruksia. Valitse sen jälkeen alareunasta Save changes.

Tällä välilehdellä ohjeet

Lähdeluettelon lisääminen

Kun haluat lisätä lähdeluettelon, varmista ensin, että kursorisi on kohdassa, johon haluat lähdeluettelon sijoittaa. Paina Mendeley Cite -sivupalkista kolmea pistettä.

 

Valitse avautuvista vaihtoehdoista Insert Bibliography.

 

Ohjelma muistuttaa vielä siitä, että lähdeluettelo tulee siihen kohtaan, jossa kursori on. Lopuksi valitse OK, jolloin lähdeluettelo ilmestyy dokumenttiisi.

Lähdeluettelosi päivittyy automaattisesti aina, kun lisäät tai poistat viitteitä tai teet niihin muutoksia.

Lähdeluettelon muokkaaminen

Viitetietojen korjaukset kannattaa yleensä tehdä Mendeley-tilillä eikä Wordissa, jotta korjaukset päivittyvät sekä tekstiviitteisiin että lähdeluetteloon. Korjaukset päivittyvät Wordin Mendeley Citessa, kun valitset kolme pistettäUpdate from library.

 

Jos haluat muokata lähdeluetteloa Wordissa, toimi näin:

  • Kirjoita dokumenttisi valmiiksi. Muokkaa lähdeluetteloa vasta sitten, kun et enää tee tekstiin muutoksia.
  • Tallenna varmuuskopio dokumentistasi eri nimellä, varmuuden vuoksi.
  • Klikkaa lähdeluetteloa, jolloin se tulee aktiiviseksi (kehykset ja kolme pistettä kulmassa näkyvät). Klikkaa lähdeluettelon kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse Poista sisältöohjausobjekti/Remove content control.

  • Nyt voit tehdä korjauksia lähdeluetteloon samalla tavalla kuin normaalistikin muokkaisit tekstiä Wordissa. Voit esimerkiksi kääntää lähdeluettelomerkintöjen englanninkielisiä termejä suomeksi: p. - s., In - Teoksessa, Eds. - Toim. tai et al. - ym.
  • Poista sisältöohjausobjekti/Remove content control -toiminto hävittää lähdeluettelon yhteyden Mendeleyhin, eikä sitä voi enää tähän lähdeluetteloon palauttaa. Jos jostain syystä haluat vielä muokata dokumenttiasi ja esimerkiksi lisätä uusia tekstiviitteitä, poista vanha lähdeluettelo ja lisää uusi Mendeley Citella: More > Insert Bibliography. Vaihtoehtoisesti voit tehdä muutokset ottamassasi varmuuskopiossa.

Lähdeluettelon poistaminen

Jos haluat jostain syystä poistaa lähdeluettelon, voit tehdä sen klikkaamalla lähdeluetteloa ja sen jälkeen esille tulevia kolmea pistettä vasemmassa yläkulmassa. Lähdeluettelo tulee kokonaan valituksi ja voit poistaa sen kuin poistaisit mitä tahansa tekstiä.

Cite Them Right - Harvard -viittaustyylistä ei ole suomenkielistä versiota tarjolla. Jos haluat käyttää englanninkielistä viittaustyyliä suomenkielisessä raportissa tai opinnäytetyössä, korjaa tekstiviitteiden ja lähdeluettelon merkinnät suomenkielisiksi.

Muokkaa nämä

Englanninkieliset lyhenteet ja ilmaukset korjataan suomenkielisiksi sekä tekstiviitteissä että lähdeluettelossa.

 p./pp. s.
ed./eds toim.
and (yhdistämässä tekijöitä) &
et al. latinankielistä ilmaisua ei tarvitse muokata
in teoksessa
Available at: Luettavissa: / Kuunneltavissa: / Katsottavissa:
Accessed: Luettu: / Kuunneltu: / Katsottu:
Third edition 3. painos tai kolmas painos
no date s.a.
29 November 2022 29.11.2022
London (vieraskieliset paikannimet) Lontoo (käytä suomenkielistä paikannimeä)

Jotta tekstisi olisi saavutettava, nettiosoitteissa on oltava hyperlinkki. Lisää hyperlinkit lähdeluettelon lähdeviitteisiin.

Muita Haaga-Helian raportointiohjeista poikkeavia muotoiluja ei tarvitse muuttaa: esimerkiksi kursivointi, erilaiset välimerkit tai lähdemerkinnän osien järjestys.

Näin teet muokkaukset tekstiviitteeseen

Tapa 1: muokkaa samalla, kun lisäät tekstiviitteen tekstiisi

Kun olet lisännyt tekstiviitteen, pääset muokkaamaan tekstiviitettä valitsemalla Manually override citation. Voit tehdä mitä tahansa muutoksia tekstiviitteeseen. Tällöin Mendeley ei enää päivitä kyseisen viitteen tietoja Mendeley-tililtä, joten ominaisuutta kannattaa käyttää harkiten.

Näytönkaappaus Mendeley Citesta.

Manually override citation -ikkunassa näet tekstiviitteen ja pääset muokkaamaan sitä. Paina lopuksi Save changes.

Tehdyt muutokset voi nollata samassa näkymässä Revert to default-napilla.

Näytönkaappaus Mendeley Citen Manual override -toiminnosta.

 

Tapa 2: muokkaa kaikki tekstiviitteet lopuksi

Kun olet saanut dokumenttisi valmiiksi, voit tehdä muokkaukset tekstiviitteisiin samaan tapaan kuin lähdeluetteloon, katso ohje alla.

Näit teet muokkaukset lähdeluetteloon

  • Kirjoita dokumenttisi valmiiksi. Tee muokkaukset vasta sitten, kun et enää tee tekstiin muutoksia.
  • Tallenna varmuuskopio dokumentistasi eri nimellä, varmuuden vuoksi.
  • Klikkaa lähdeluetteloa tai tekstiviitettä, jolloin se tulee aktiiviseksi (kehykset ja kolme pistettä kulmassa näkyvät). Klikkaa lähdeluettelon tai tekstiviitteen kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse Poista sisältöohjausobjekti/Remove content control.

  • Nyt voit tehdä korjauksia samalla tavalla kuin normaalistikin muokkaisit tekstiä Wordissa.
  • Poista sisältöohjausobjekti/Remove content control -toiminto hävittää lähdeluettelon yhteyden Mendeleyhin, eikä sitä voi enää tähän lähdeluetteloon palauttaa. Jos jostain syystä haluat vielä muokata dokumenttiasi ja esimerkiksi lisätä uusia tekstiviitteitä, poista vanha lähdeluettelo ja lisää uusi Mendeley Citella: More > Insert Bibliography. Vaihtoehtoisesti voit tehdä muutokset ottamassasi varmuuskopiossa.

Vinkki - kokeile varoen!

Nopeuttaaksesi korjausten tekoa voit kokeilla Wordin Etsi ja korvaa/Find and Replace -toimintoa. Älä käytä Korvaa kaikki/Replace all -vaihtoehtoa vaan tarkista ja korvaa yksi kerrallaan Etsi seuraava/Find Next > Korvaa/Replace. Näin voit tarkistaa, ettet vahingossa virheellisesti korvaa sanan keskellä olevaa merkkijonoa (esim. pp) tai lähteen otsikkoon kuuluvaa sanaa!

 

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement