Skip to Main Content

Näin haet tietoa: Tutkimuksia ja opinnäytetöitä

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

HHthesis
Haaga-Helian sisäinen opinnäytetyöarkisto 2014-2021.

Opinnäytetöitä maailmalta

Kotimaisia tutkimuksia ja opinnäytetöitä

Tutkimusartikkeleita

Tutkimusartikkeleita voi hakea usealla eri tavalla.

Mikä tapa sopii sinulle? Vertaa hakutapoja (pdf) .


Vertaisarvioidut artikkelit (peer reviewed, refereed articles)

Vertaisarviointi on tieteen ja tutkimuksen laadunvarmistustapa. Saman tieteenalan asiantuntijat arvioivat artikkelin ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Vertaisarvioinnissa arvioidaan mm. tutkimuksen aineistot, lähteet, metodit ja johtopäätökset.

Monissa tietokannoissa voi rajata hakua vertaisarvioituun aineistoon. Voit varmistaa artikkelin vertaisarvioinnin ko. lehden tiedoista tietokannassa (klikkaa lehden nimeä) tai hakea lehden kotisivun netistä.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement