Skip to Main Content

Näin haet tietoa: Avoimet aineistot - Open Access

Open Access = OA = Avoimet aineistot

Avoimesti ja maksutta verkossa saatavilla olevia aineistoja.

Avoin julkaiseminen lisääntyy, miksi?Open access logo.

 • Avoimuus on tieteellisen toiminnan perusperiaate
 • Tutkimusta rahoitetaan julkisin varoin. On siis perusteltua,että myös tutkimuksen tulokset ovat julkisia ja kaikkien saatavilla.

Miksi pitäisi kiinnostua Open Access -aineistoista?

 • Avoimet aineistot ovat helposti hyödynnettävissä myös valmistumisen jälkeen työelämässä
 • Sen sijaan esimerkiksi tutkimusjulkaisut kirjaston tietokannoissa ovat maksumuurin takana ja niiden käyttö on rajattu Haaga-Helian opiskelijoille ja henkilökunnalle

Avoimet julkaisut

Avoimia julkaisuja ovat mm.

 • OA-lehdet, joiden kaikki sisällöt ovat avoimia (tieteellisiä lehtiä ja ammattilehtiä)
 • Yksittäiset, avoimesti julkaistut artikkelit maksullisissa tieteellisissä lehdissä
 • Julkaisuarkistoihin (esimerkiksi Theseus, Aaltodoc, Helda,) tallennettuja artikkeleita, opinnäytetöitä, ja muita julkaisuja
 • Rinnakkaistallennetut julkaisut
  • Rinnakkaistallennus = maksullisessa lehdessä ilmestyneestä artikkelista tallennetaan rinnakkaiskopio julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määritellyn viiveen (embargo)  jälkeen.
 • Julkisten tutkimuslaitosten ja viranomaisten julkaisut

Avointen julkaisujen hakupalveluja

 • Google Scholar - Googlen akateemiseen sisältöön keskittynyt hakukone
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - hakukone avoimen tutkimusaineiston etsintään
 • CORE - artikkelien haku julkaisuarkistoista ja avoimista lehdistä
 • DOAB - Directory of Open Access Books
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • Journal.fi - suomalaiset tiedelehdet verkossa
 • OSF Preprints - Open Science Network, hakee artikkeleita useista preprint-arkistoista samanaikaisesti
 • TiSci - tieteellisiä verkkolehtiä Suomessa

Tarkemmin aiheesta FinElibin kokoamalta sivustolta Alternative Access - vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin .

Avoin tutkimusdata

Tutkimuksen avoimuutta lisätään myös avaamalla itse tutkimusaineistoja muiden hyödynnettäväksi.

Suomalaisia avoimia tutkimusaineistoja voi etsiä mm. näistä palveluista:

Tutkimusdataan viitataan kuten muihinkin lähteisiin, artikkeliin tai kirjallisuuteen. Aineiston alkuperäinen tuottaja tulee ilmoittaa.

Miten avoimia aineistoja voi käyttää?

Creative Commons

Kun käytät muiden tuottamia julkaisuja tai tutkimusdataa, asianmukaisten lähdeviittausten lisäksi tulee huomioida aineiston tekijänoikeudet ja käyttöehdot. Verkossa saatavilla olevat aineistot voivat olla täysin vapaasti hyödynnettäviä tai niiden käyttöä on voitu rajoittaa. Käyttöehdot määritellään yleensä lisensseillä. Yleisesti käytetty lisenssijärjestelmä on Creative Commons (CC).

Creative Commons -lisenssien ehdot on koottu alla olevaan taulukkoon. Eri ehtoja yhdistelemällä tekijä voi määritellä, minkälaisia oikeuksia hän antaa teoksensa käyttäjille.

Yhdistelmä voi olla esimerkiksi tällainen:

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä .

Creative commons logo attribution

Nimeä (BY, BYAttribution)

Alkuperäisen tekijän nimi on mainittava teosta käytettäessä.

Creative commons logo non-commercial.

EiKaupallinen (NC, NonCommercial)

Vain ei-kaupallinen käyttö on sallittua.

Creative commons logo share alike.

JaaSamoin (SA, ShareAlike)

Käyttö on sallittu, kun julkaistaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen

Crative commons logo non-derivatives.

EiMuutoksia (ND, NonDerivatives)

Muokattujen versioiden teko ei ole sallittua.

Public domain logo.

Public domain / CC0

Tekijä on luopunut kaikista oikeuksista tai tekijänoikeuden suoja-aika erääntynyt.

Lisätietoa CC-lisensseistä saa Creative Commons Suomen sivulta .

Kuvien käyttö

Myös verkossa julkaistujen kuvien käytössä täytyy huomioida tekijänoikeudet. Lue lisää kuvien käytöstä ja avoimista kuvapankeista oppaasta

Avoin TKI-toiminta Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on sitoutunut edistämään avoimuutta toiminnassaan. Tarkempia tietoja Avoin TKI-toimnta Haaga-Heliassa -oppaassa.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement