Skip to Main Content

Aineistonhallinta opinnäytetyössä: Kun opinnäytetyö valmistuu

Mitä tapahtuu aineistolle kun opinnäytetyö valmistuu?

Opiskelija omistaa opinnäytetyönsä aineiston ellei toisin ole sovittu. Kun opinnäytetyö valmistuu, tutkimusaineisto lähtökohtaisesti tuhotaan, kuten tutkimustiedotteessa asia on ilmaistu.

Poikkeuksena esimerkiksi TKI-hankkeissa tehdyissä opinnäytetöissä aineisto saatetaan tallentaa jatkokäyttöä varten. Toisinaan yrityksen tai TKI-hankkeen kanssa voidaan myös sopia aineiston omistajuuden siirtymisestä kyseiselle organisaatiolle.

Kun opiskelija valmistuu, hänen henkilökohtaiset tiedostonsa poistetaan mutta hänen hallinnoimaansa sharepoint/teams ympäristö jää edelleen Haaga-Helian ympäristöön ellei hallinnoija poista sitä. 

 

Aineiston tuhoaminen

Aineisto tuhotaan opinnäytetyön arvioinnin valmistuttua jos aineistolle ei ole sovittu jatkokäyttöä. Jos tutkit ihmisiä, joudut määrittelemään jo tutkittavia informoidessasi milloin ja millä tavalla tuhoat aineiston tutkimuksen päätyttyä. 

Jos tutkimusaineistosi sisältää henkilötietoja tai muita luottamuksellisia tietoja, nämä tiedot tulee tuhota heti, kun et enää tarvitse niitä opinnäytetyössäsi, sillä niihin sisältyy tietosuojariski.

Tiedoston poistaminen eli deletointi ja tietokoneen roskakorin tyhjentäminen ei tuhoa tiedostoa lopullisesti. Tiedoston tietojen lopulliseen tuhoamiseen on olemassa erilaisia ohjelmia, joilla tietoja voi ylikirjoittaa, esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmat Eraser ja WipeFile.

M-asema

M-asemalle talletetut henkilökohtaiset aineistot tuhotaan kun käyttäjätunnus poistetaan.

OneDrive ja Teams

Henkilökohtaiseen OneDriveen talletetut aineistot poistetaan, kun käyttäjätunnus poistetaan. Teamsista tai Sharepointista tietoja ei automaattisesti poisteta. Opiskelijan tehtävänä on huolehtia tietojen poistamisesta.

Webropol

Webropolista poistetaan kolme vuotta vanhemmat tiedot.Opiskelijan tehtävänä on huolehtia tietojen poistamisesta tutkimustiedotteen mukaisesti. Kun tuhoat aineistot Webropolista, säilyy se vielä yhden kuukauden ajan ennen kuin tiedot lopullisesti tuhotaan.

 

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement