Skip to Main Content

Aineistonhallinta opinnäytetyössä: Opinnäytetyö ilman toimeksiantajaa

Keräät henkilötietoja - yhteisrekisteri

Jos sinulla ei ole toimeksiantajaa ja keräät opinnäytetyössäsi henkilötietoja, syntyy henkilörekisteri. Henkilörekisteri viittaa jäsenneltyihin tietoihin esimerkiksi tutkimuksen osallistujista tai muista tutkimusta varten kerätyistä henkilötiedoista.

Ilman toimeksiantajaa tehdyissa opinnäytetöissä Haaga-Helia ja opiskelija ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja näissä tapauksissa tehdään ns. yhteisrekisterinpitäjyyssopimus, jota varten Haaga-Helialla on olemassa mallipohja. Rekisterinpitäjä on se taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä lähtökohtaisesti vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Rekisterinpitäjän tulee ylläpitää vastuullaan olevista käsittelytoimista kuvausta, jonka sisällöstä on säädetty yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklassa. Kuvauksen tulee sisältää kaikesta henkilötietojen käsittelystä seuraavat tiedot:

  • rekisterinpitäjän ja yhteisrekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
  • tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
  • käsittelyn tarkoitukset
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
  • kuvaus henkilötietoryhmistä
  • henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
  • mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
  • mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista tietoturvatoimista.

Et kerää henkilötietoja

Jos et kerää henkilötietoja, riittää, että teet aineistonhallintasuunnitelman Haaga-Helian opinnäytetyösuunnitelmaan.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement