Skip to Main Content

E-aineistot opetuksessa: Tekijänoikeudet ja käyttöehdot

Ohjeita tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöön

Tällä sivulla annetaan ohjeita tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä:

 1. Kopioston kopiointilupa korkeakouluille
 2. Lisensoitujen aineistojen (= kirjaston hankkimien e-aineistojen) käyttöluvat 
 3. Tv- ja radio-ohjelmat, elokuvat ja videot opetuksessa
 4. Kuvien tekijänoikeuksista ja käyttöehdoista

1. Kopioston kopiointilupa korkeakouluille

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat sopineet Kopioston kanssa Korkeakoulujen kopiointiluvasta , joka on voimassa 1.1.2023 alkaen. Luvan perusteella korkeakoulun opettajat ja muu henkilökunta voivat kopioida aineistoja opetusta, tutkimusta ja hallintotoimintaa varten. Sama oikeus kattaa myös opiskelijoita ja heidän tekemiään harjoitus- ja opintotöitä. Lupa kattaa myös avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen. Kopioista ei saa periä kopio-, materiaali- tai muuta maksua eikä tarjota niitä myytäväksi. Korkeakoulun tulee hankkia Kopiostosta erillinen lupa kopioihin, joista opiskelijoilta peritään maksu tai muu korvaus.

Kopiointilupa ei koske niitä aineistoja, joiden käyttöä lisensioidaan muilla sopimuksilla ja käyttöehdoilla, esim. Haaga-Helialla käytössä olevía tietokantoja ja e-kirjoja (katso laatikko 2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet).

Kopiointiluvalla saa tehdä kopioita

 

Kopiointiluvalla ei saa kopioida

 • painetusta julkaisusta
 • teoksesta, kuten kuvasta tai tekstiaineistosta, joka on julkaistu internetissä oikeudenhaltijan suostumuksella
 • e-kirjasta tai maksumuurin takana olevasta tai muusta digitaalisesta julkaisusta, johon sinulla on sopimukseen tai tilaukseen perustuva pääsy tai joka on vapaasti saatavilla (ei Haaga-Helian kirjaston hankkimista tietokannoista ja e-kirjoista, joita koskevat omat sopimukset tai lisenssit)
 • teoksesta tai julkaisusta, jonka oikeudenhaltija on liittänyt Kopioston luvan piiriin, vaikka se ei muutoin kuuluisi lupaan kohdan 2.2 mukaan. Katso lista: www.kopiosto.fi/lupaanliitetytaineistot .

Tarkista Kopiointiluvasta tarkemmat ehdot, mm.:

 • Mihin tarkoitukseen kopioita saa käyttää.
 • Kuinka paljon erilaisia aineistoja voi kopioida.
 • Miten kopioita saa jakaa opiskelijoille.
 • Ehdot kopioiden käyttämiseen etä-, hybridi-, ja verkko-opetuksessa.
 • Kuinka kopioita ja opetustilanteesta tehtyjä tallenteita voi käyttää ja säilyttää.
 • Miten kopioita voi käyttää, jakaa ja säilyttää tutkimuksessa.
 • Miten kopioita voi käyttää hallintotoiminnassa.
 • tehtävä- ja ratkaisukirjoja
 • kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja
 • digitaalisia nuottijulkaisuja
 • digitaalisia standardeja
 • teoksia digitaalisista palveluista, joita koskee oma sopimus tai lisenssi (esimerkiksi Haaga-Helian tietokannat ja e-kirjat)
 • yksityishenkilöiden tekemiä teoksia, joita nämä jakavat sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla blogeissa tai kuvanjakopalveluissa
 • teoksia tai julkaisuja, joiden kopioinnin ja käytön Kopioston luvalla oikeudenhaltija on kieltänyt (lista teoksista ja oikeudenhaltijoista ).

HUOM! Kopiointilupa ei koske teoksia, joita
koskevat omat lisenssi- tai käyttöoikeudet, kuten

 • audiovisuaalisia teoksia, esimerkiksi videoita
 • ainoastaan musiikkia sisältäviä tallenteita
 • tietokoneohjelmia ja -pelejä eikä tietokantoja
 • teoksia, joiden kopiointi- ja käyttöoikeus perustuu CC- (Creative Commons) tai muuhun vastaavaan avoimeen lisenssiin tai käyttöoikeuteen.

Kopiosto tarvitsee tietoa teosten käytöstä, jotta se voi jakaa kopiointiluvasta kertyneet tuotot oikeudenomistajille. Opettajia pyydetäänkin sähköisesti leimaamaan julkaisuista skannatut sivut ja raportoimaan opetusta varten verkosta kopioitu aineisto. Raportointi tai leimaus ei kuitenkaan ole pakollista. Raportointi- ja leimauspalvelu löytyy osoitteesta www.kopiosto.fi/raportointi .

Lisätietoa:

Internetissä oleva aineisto on pääsääntöisesti tekijänoikeuden alaista. Korkeakoulujen kopiointilupa antaa korkeakouluille luvan Internetissä olevan aineiston kopioimiseen (katso välilehti Kopiointilupa lyhyesti). Kopiointilupa ei koske niitä aineistoja, joiden käyttöä lisensioidaan muilla sopimuksilla ja käyttöehdoilla, esim. Haaga-Helialla käytössään olevía tietokantoja ja e-kirjoja.

Vaikka Internetissä oleva aineisto näyttää usein helposti käytettävältä ja ilmaiselta, tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Yleensä aineiston tekijät/oikeudenhaltijat ovat jollakin tavalla tuoneet ilmi sen, miten aineistoa voi/saa käyttää. Tavallista on, että aineistoon liittyvät käyttöehdot yms. voivat olla ”piilotettuna” Internet-sivulla tai niitä joutuu jopa etsimään esim. linkkien takaa.

Internetissä on tarjolla myös ns. avoimesti lisensoitua sisältöä, jossa tekijä on jo valmiiksi antanut jatkokäyttöoikeudet kaikille maailman ihmisille tietyillä edellytyksillä. Yksi tällainen avoimen sisällön lisensointijärjestelmä on Creative Commons. Se mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen tavan määrätä teostensa käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. Creative Commons lisensseillä oikeudenhaltija voi myöntää erilaisia lupia aineistonsa käyttämiseen. CC-lisensoituja aineistoja voi hakea esim. CC-hakukoneella Creative Commons Search http://search.creativecommons.org/ .

Myös CC –lisensoitu materiaali on tekijänoikeuden alaista, eikä se siten ole ns. vapaasti käytettävissä, vaan käyttöoikeus perustuu tekijän antamaan CC –lisenssiin.

Lisätietoa: Creative Commons Suomi

2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Kopioston myöntämistä luvista on siis erotettava kaupalliset lisensoidut aineistot, joiden käyttöehdot määritellään aina erikseen kunkin lisensoidun aineiston osalta.

E-aineistojen käyttöehdoissa määritellään tavallisesti muun muassa seuraavia seikkoja: E-aineistojen logo

 • miten ja mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää
 • ketkä saavat käyttää aineistoa
 • missä aineiston käytön on fyysisesti tapahduttava (=käyttöpaikka)
 • miten aineistoa saa kopioida ja tulostaa yms.
 • yleensä käyttöehdot lähtevät siitä, että aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksullinen opetus)

Haaga-Helian verkossa toimivat e-aineistot on tarkoitettu vain Haaga-Helian henkilöstön ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. Aineistojen jatkokäyttö on kielletty. Siten on tavallista, että käyttöehdot eivät salli e-aineiston käyttöä esim. pääsykoeaineistoina, koska tällöin käyttäjät eivät ole Haaga-Helian henkilöstöä eivätkä opiskelijoita.

Käyttöehtoihin tutustuminen on aina käyttäjän vastuulla ja niihin tulee perehtyä ennen e-aineiston käyttöä.

Aineistokohtaisista käyttöoikeuksista löydät tietoa Tietokannat A-Z -listalta tai kysymällä kirjastosta.

3. Tv- ja radio-ohjelmat, elokuvat ja videot opetuksessa

Radio- ja televisio-ohjelmien esittämiseen opetuksessa tarvitaan lupa. Nykyinen Opetushallituksen Kopiostolta hankkima lupa koskee vain varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Ohjelmien käyttölupia voi kysyä esimerkiksi av-tuottajia edustavalta APFI ry:ltä tai Elokuvalisenssiä myyvältä M&M Viihdepalvelu Oy:ltä . Erillinen lupa tarvitaan siis myös esimerkiksi YLE Areenan aineistojen esittämiseen opetuksessa. YLE Areenan ohjelmia ja podcasteja voi kuitenkin linkittää oppimisalustoille, kuten Moodleen.

DVD-elokuvan esittäminen opetustoiminnassa edellyttää erillistä lupaa ja siten esim. kotiin yksityiskäyttöön hankittua DVDtä ei saa julkisesti esittää opetuksen yhteydessä. Ostettuja, lainattuja tai vuokrattuja tallenteita, kuten äänitteitä tai dvd-elokuvia ei myöskään saa kopioida opetuskäyttöön.

Myös verkossa julkaistut videot ovat lähtökohtaisesti tekijänoikeuden alaista aineistoa ja niiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa. Esimerkiksi YouTuben palveluehdoissa todetaan, että palvelusta voi katsella tai kuunnella sisältöä henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa, johon oppilaitoksessa tapahtuva esittäminen ei sisälly. Monet videopalvelut ovat kuitenkin mahdollistaneet videoiden lataamisen palveluun Creative Commons -käyttöluvan alaisiksi CC BY -merkinnällä. Tällöin teosta on mahdollista käyttää käyttöluvan ehtojen mukaisesti esimerkiksi opetuksen yhteydessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että osa sisällöstä voi olla myös ladattu palveluun luvattomasti CC-lisenssillä ja tällöin vastuu on käyttäjällä. Tieto CC-lisenssistä löytyy YouTubessa videon yhteydestä (kts. alla oleva kuva).

Kopioiston ohjeen mukaan kurssialustalle esim. Moodleen voi linkittää verkossa julkaistuja videoita, jos video on verkossa laillisesti eivätkä palvelun tai videon käyttöehdot sitä kiellä.

Verkon videoiden kohdalla on siis syytä tarkistaa sekä palvelun yleiset käyttöehdot että videokohtaiset käyttöehdot.

Tieto YouTube-videon käyttöluvasta löytyy videon alta videon esittelytiedoista.

Lisätietoa:

4. Kuvien tekijänoikeuksista ja käyttöehdoista

Tutustu myös kuvien tekijänoikeuksiin ja käyttöön esimerkiksi osana opetusmateriaaleja ja julkaisuja: Aalto-yliopiston ImagOA-opas .

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement