Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-aineistot opetuksessa: Tekijänoikeudet ja käyttöehdot

Ohjeita tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöön

Tällä sivulla annetaan ohjeita tekijänoikeuden alaisen aineiston käytöstä:

 1. Kopioston kopiointilupa korkeakouluille
 2. Lisensoitujen aineistojen (= kirjaston hankkimien e-aineistojen) käyttöluvat 
 3. Tv- ja radio-ohjelmat, elokuvat ja videot opetuksessa
 4. Kuvien tekijänoikeuksista ja käyttöehdoista

1. Kopioston kopiointilupa korkeakouluille

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat sopineet Kopioston kanssa Korkeakoulujen kopiointiluvasta vuosille 2020-2022. Luvan perusteella korkeakoulun opettajat ja muu henkilökunta voi kopioida aineistoja opetusta, tutkimusta ja hallintotoimintaa varten. Sama oikeus kattaa myös opiskelijoita ja heidän tekemiään harjoitus- ja opintotöitä. Lupa kattaa myös avoimen ammattikorkeakouluopetuksen, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen. Lupa ei kata kopioita, joista opiskelijoilta peritään erillinen maksu.

Kopiointiluvalla voi kopioida otteita kotimaisista ja ulkomaisista julkaisuista – kuten kirjoista, lehdistä, tieteellisistä julkaisuista, nuottijulkaisusta ja muista painetuista julkaisuista sekä internetissä vapaasti saatavilla olevia kuvia ja tekstiaineistoja – kuten verkkolehtien artikkeleita, digitaalisia julkaisuja, raportteja ja otteita sähkökirjoista.

Kopiointilupa ei koske niitä aineistoja, joiden käyttöä lisensioidaan muilla sopimuksilla ja käyttöehdoilla, esim. Haaga-Helialla käytössä olevía tietokantoja (katso laatikko 2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet).

 

Rajoituksetta voi kopioida

Kopiointiluvalla saa kopioida
per opiskelija/kurssi

Kopiointiluvalla ei saa kopioida
 • Kokonaan itse valmistettu aineisto
 • Lait ja asetukset
 • Viranomaismääräykset

Kopiointi ja tulostus internetistä

 • 20 kuvaa tai A4-kokoa vastaavaa sivua/verkkosivusto
 • Kokonainen artikkeli tieteellisestä aikakauslehdestä (Haaga-Helian tietokantojen kohdalla noudatetaan tietokantojen käyttöehtoja, katso laatikko 2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet)
 • Nuotit ja laulujen sanat: 10 sivua/verkkosivusto
 • Sähkökirjat: 20 sivua/julkaisu, enintään 20 % julkaisusta

Skannaus

 • 20 sivua/julkaisu, enintään 20 % julkaisusta
 • Kokonainen artikkeli tieteellisestä aikakauslehdestä (Haaga-Helian tietokantojen kohdalla noudatetaan tietokantojen käyttöehtoja, katso laatikko 2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet)
 • Nuotit ja laulujen sanat: 10 sivua/verkkosivusto, enintään puolet julkaisusta
 • SFS-standardit: 10 %, enintään 20 sivua

Digitaalisten kopioiden jakaminen

 • Aineiston saa välittää opetusryhmälle suljetun verkon kautta tai sähköpostilla
 • Aineisto saa olla opiskelijoiden saatavilla kurssin ajan
 • Kurssin päättymisen jälkeen opettaja saa säilyttää aineiston itsellään (esim. opiskelijoilta piilotettuna Moodlessa) ja ottaa uudelleen käyttöön seuraavalle kurssitoteutukselle, jos kopiointilupa on silloin voimassa.

Valokopiointi

 • 20 sivua/julkaisu, enintään 20 % julkaisusta
 • Nuotit ja laulujen sanat: 10 sivua/verkkosivusto
 • SFS-standardit: 10 %, enintään 20 sivua

Kopiointi tutkimuskäyttöön

 • Tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa tieteellistä ei-kaupallista tutkimusta varten
 • Yksinomaan ulkopuolinen rahoitus (esim. EU- tai Tekes-rahoitus) ei tee tutkimuksesta kaupallista
 • Voi kopioida myös laajoja tekstimassoja ja kokonaisiakin julkaisuja esimerkiksi tiedonlouhintaa varten
 • Kopiot saa tallentaa tutkimuksen ajaksi suljettuun verkkoon tutkimusryhmän saataville tai lähettää tutkimusryhmälle sähköpostilla
 • Haaga-Helian tietokantojen kohdalla noudatetaan tietokantojen käyttöehtoja, katso laatikko 2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet
 • Työ-, harjoitus- ja vastauskirjat
 • Kansainväliset standardit
 • Audiovisuaaliset aineistot kuten äänikirjat, musiikki, elokuvateokset sekä radio- ja tv-ohjelmat tai tietokoneohjelmat (katso laatikko 3. Tv- ja radio-ohjelmat sekä elokuvat opetuksessa)
 • Aineistot, joka on maksullista tai sitä koskee omat lisenssi- tai käyttöehdot tai käyttöluvat (esimerkiksi Haaga-Helian tietokannat) tai Creative Commons -lisenssillä jaetut aineistot
 • Aineistot, joiden kopioinnin ja käytön Kopioston luvalla tekijä, kustantaja tai muu tekijänoikeudenhaltija on kieltänyt (lista teoksista ja oikeudenhaltijoista)
 • Yksityishenkilöiden välistä viestintää varten sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja keskustelupalstoilla jaetut teokset
 • Laulujen sanoitusten kääntäminen
 • Kustannetun oppimateriaalin tai sävellysteoksien muuntelu
 • Julkaisutoiminta tai kopioiden jakaminen ja välittäminen avoimesti internetissä

Kopiosto tarvitsee tietoa teosten käytöstä, jotta se voi jakaa kopiointiluvasta kertyneet tuotot oikeudenomistajille. Opettajia pyydetäänkin sähköisesti leimaamaan julkaisuista skannatut sivut ja raportoimaan opetusta varten verkosta kopioitu aineisto. Raportointi tai leimaus ei kuitenkaan ole pakollista. Raportointi- ja leimauspalvelu löytyy osoitteesta www.kopiosto.fi/raportointi .

Lisätietoa:

Internetissä oleva aineisto on pääsääntöisesti tekijänoikeuden alaista. Korkeakoulujen kopiointilupa antaa korkeakouluille luvan Internetissä olevan aineiston kopioimiseen (katso välilehti Mitä kopiointiluvalla saa tehdä?). Kopiointilupa ei koske niitä aineistoja, joiden käyttöä lisensioidaan muilla sopimuksilla ja käyttöehdoilla, esim. Haaga-Helialla käytössään olevía tietokantoja.

Vaikka Internetissä oleva aineisto näyttää usein helposti käytettävältä ja ilmaiselta, tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Yleensä aineiston tekijät/oikeudenhaltijat ovat jollakin tavalla tuoneet ilmi sen, miten aineistoa voi/saa käyttää. Tavallista on, että aineistoon liittyvät käyttöehdot yms. voivat olla ”piilotettuna” Internet-sivulla tai niitä joutuu jopa etsimään esim. linkkien takaa.

Internetissä on tarjolla myös ns. avoimesti lisensoitua sisältöä, jossa tekijä on jo valmiiksi antanut jatkokäyttöoikeudet kaikille maailman ihmisille tietyillä edellytyksillä. Yksi tällainen avoimen sisällön lisensointijärjestelmä on Creative Commons. Se mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen tavan määrätä teostensa käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. Creative Commons lisensseillä oikeudenhaltija voi myöntää erilaisia lupia aineistonsa käyttämiseen. CC-lisensoituja aineistoja voi hakea esim. CC-hakukoneella Creative Commons Search http://search.creativecommons.org/ .

Myös CC –lisensoitu materiaali on tekijänoikeuden alaista, eikä se siten ole ns. vapaasti käytettävissä, vaan käyttöoikeus perustuu tekijän antamaan CC –lisenssiin.

Lisätietoa: Creative Commons Suomi

2. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Kopioston myöntämistä luvista on siis erotettava kaupalliset lisensoidut aineistot, joiden käyttöehdot määritellään aina erikseen kunkin lisensoidun aineiston osalta.

E-aineistojen käyttöehdoissa määritellään tavallisesti muun muassa seuraavia seikkoja: E-aineistojen logo

 • miten ja mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää
 • ketkä saavat käyttää aineistoa
 • missä aineiston käytön on fyysisesti tapahduttava (=käyttöpaikka)
 • miten aineistoa saa kopioida ja tulostaa yms.
 • yleensä käyttöehdot lähtevät siitä, että aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksullinen opetus)

Haaga-Helian verkossa toimivat e-aineistot on tarkoitettu vain Haaga-Helian henkilöstön ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. Aineistojen jatkokäyttö on kielletty. Siten on tavallista, että käyttöehdot eivät salli e-aineiston käyttöä esim. pääsykoeaineistoina, koska tällöin käyttäjät eivät ole Haaga-Helian henkilöstöä eivätkä opiskelijoita.

Käyttöehtoihin tutustuminen on aina käyttäjän vastuulla ja niihin tulee perehtyä ennen e-aineiston käyttöä.

Aineistokohtaisista käyttöoikeuksista löydät tietoa Tietokannat A-Z -listalta tai kysymällä kirjastosta.

3. Tv- ja radio-ohjelmat, elokuvat ja videot opetuksessa

Radio- ja televisio-ohjelmien esittämiseen opetuksessa tarvitaan lupa. Nykyinen Opetushallituksen Kopiostolta hankkima lupa koskee vain varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Ohjelmien käyttölupia voi kysyä esimerkiksi av-tuottajia edustavalta APFI ry:ltä tai Elokuvalisenssiä myyvältä M&M Viihdepalvelu Oy:ltä . Erillinen lupa tarvitaan siis myös esimerkiksi YLE Areenan aineistojen esittämiseen opetuksessa. YLE Areenan ohjelmia ja podcasteja voi kuitenkin linkittää oppimisalustoille, kuten Moodleen.

DVD-elokuvan esittäminen opetustoiminnassa edellyttää erillistä lupaa ja siten esim. kotiin yksityiskäyttöön hankittua DVDtä ei saa julkisesti esittää opetuksen yhteydessä. Ostettuja, lainattuja tai vuokrattuja tallenteita, kuten äänitteitä tai dvd-elokuvia ei myöskään saa kopioida opetuskäyttöön.

Myös verkossa julkaistut videot ovat lähtökohtaisesti tekijänoikeuden alaista aineistoa ja niiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa. Esimerkiksi YouTuben palveluehdoissa todetaan, että palvelusta voi katsella tai kuunnella sisältöä henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa, johon oppilaitoksessa tapahtuva esittäminen ei sisälly. Monet videopalvelut ovat kuitenkin mahdollistaneet videoiden lataamisen palveluun Creative Commons -käyttöluvan alaisiksi CC BY -merkinnällä. Tällöin teosta on mahdollista käyttää käyttöluvan ehtojen mukaisesti esimerkiksi opetuksen yhteydessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että osa sisällöstä voi olla myös ladattu palveluun luvattomasti CC-lisenssillä ja tällöin vastuu on käyttäjällä. Tieto CC-lisenssistä löytyy YouTubessa videon yhteydestä (kts. alla oleva kuva).

Kopioiston ohjeen mukaan kurssialustalle esim. Moodleen voi linkittää verkossa julkaistuja videoita, jos video on verkossa laillisesti eivätkä palvelun tai videon käyttöehdot sitä kiellä.

Verkon videoiden kohdalla on siis syytä tarkistaa sekä palvelun yleiset käyttöehdot että videokohtaiset käyttöehdot.

Tieto YouTube-videon käyttöluvasta löytyy videon alta videon esittelytiedoista.

Lisätietoa:

4. Kuvien tekijänoikeuksista ja käyttöehdoista

Tutustu myös kuvien tekijänoikeuksiin ja käyttöön esimerkiksi osana opetusmateriaaleja ja julkaisuja: Aalto-yliopiston ImagOA-opas .

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement