Skip to main content

E-aineistot opetuksessa: Muut oppimateriaalit

Kurssikirjojen opettajamateriaalit

Sähköiset opettajamateriaalit, mm. opettajan oppaat, harjoituskirjojen ratkaisut yms., on koottu Intraan > Palvelumme > Kirjasto > Opettajamateriaalit

Oppimateriaalien valinta ja käyttö oppilaitosten yhteisillä opintojaksoilla

Yhä useammin opetukseen osallistuu opiskelijoita Haaga-Helian ulkopuolelta: 3AMK-opiskelijat, CampusOnline -verkko-opiskelijat tai vaikkapa opiskelijat Haaga-Helian järjestämissä koulutuksissa ulkomailla. Kirjaston hankkimat lisensoidut e-aineistot eivät tällöin välttämättä ole kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Alle on koottu neuvoja oppimateriaalin valintaan tällaisissa tilanteissa.

Voit myös pyytää apua kirjastolta oppimateriaalien etsintään.

Avoimia oppimateriaaleja

Avointen oppimateriaalien kirjasto
Kirjastossa voit hakea, löytää, koota ja tallentaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Palvelua kehittävät Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sen kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Avoimia oppimateriaaleja
Avointen oppimateriaalien käytön edistämisen hankkeen ylläpitämä listaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimet oppimateriaalit

Menetelmäopetuksen tietovaranto

OASIS
Avointen materiaalien hakukone. Hae esimerkiksi aiheen mukaan avoimia oppimateriaaleja, kursseja, e-kirjoja, videoita yms.

OER Commons
Creative Commonsin  ylläpitämä listaus avoimista oppimateriaaleista, mm.

  • hakupalvelut (tiedonhaku, kuvahaku, videot, ääni/musiikki)
  • oppimateriaalit ja oppikirjat
  • videoluennot
  • opintomoduulit ja opintojaksot

SFSedu

  • avoimia oppimateriaaleja standardeista

OER Knowledge Cloud

University of Cambridge Open Education Resources

Tutkimusmenetelmät

Avoimia tutkimusaineistoja

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tutkimusaineistoja on enenevässä määrin saatavilla avoimesti.

Aila

  • Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa.

Avoindata.fi

  • Keskitetty avoimen datan palvelu. Avoin data on koneluettavaa tietoa, jota voi vapaasti käyttää ja hyödyntää uudelleen, kunhan mainitsee aineiston alkuperäisen lähteen.

Etsin

  • Tutkimusaineistojen hakupalvelu.

re3data.org - Registry of Research Data Repositories

  • Kansainvälinen data-arkistojen hakupalvelu, jossa data-aineistoja voi hakea aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan

Tutkimusaineistoihin viittaaminen

Tutkimusaineistoon viittaamisessa pätevät samat perussäännöt kuin kaikessa lähteisiin viittaamisessa. Usein viittausohjeita löytyy data-arkistojen verkkosivuilta.

Tarkempia ohjeita tutkimusaineistoihin viittaamiseen:

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement