Skip to Main Content

E-aineistot opetuksessa: Muut oppimateriaalit

Kurssikirjojen opettajamateriaalit

Sähköiset opettajamateriaalit, mm. opettajan oppaat, harjoituskirjojen ratkaisut yms., on koottu Intraan > Palvelumme > Kirjasto > Opettajamateriaalit

Oppimateriaalien valinta ja käyttö oppilaitosten yhteisillä opintojaksoilla

Yhä useammin opetukseen osallistuu opiskelijoita Haaga-Helian ulkopuolelta: 3AMK-opiskelijat, CampusOnline -verkko-opiskelijat tai vaikkapa opiskelijat Haaga-Helian järjestämissä koulutuksissa ulkomailla. Kirjaston hankkimat lisensoidut e-aineistot eivät tällöin välttämättä ole kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Alle on koottu neuvoja oppimateriaalin valintaan tällaisissa tilanteissa.

Voit myös pyytää apua kirjastolta oppimateriaalien etsintään.

Avoimet oppimateriaalit

Mistä löytää avoimia oppimateriaaleja? Kuinka niitä voi käyttää? Mitä tulee huomoida oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa? Mm. näihin kysymyksiin löydät vastauksia Laurean sivuilla olevasta oppaasta

Oppaan tekijät: Aino Helariutta, Terhi Kaipainen ja Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmä

Tutkimusmenetelmät

Avoimia tutkimusaineistoja

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii siihen, että tutkimustulokset, tutkimusdata ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tutkimusaineistoja on enenevässä määrin saatavilla avoimesti.

Aila

  • Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa.

Avoindata.fi

  • Keskitetty avoimen datan palvelu. Avoin data on koneluettavaa tietoa, jota voi vapaasti käyttää ja hyödyntää uudelleen, kunhan mainitsee aineiston alkuperäisen lähteen.

Etsin

  • Tutkimusaineistojen hakupalvelu.

Helsinki Region Infoshare

  • Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä HSL:n, HSY:n ja HUS:n avaamaa julkista dataa

re3data.org - Registry of Research Data Repositories

  • Kansainvälinen data-arkistojen hakupalvelu, jossa data-aineistoja voi hakea aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan

Tutkimusaineistoihin viittaaminen

Tutkimusaineistoon viittaamisessa pätevät samat perussäännöt kuin kaikessa lähteisiin viittaamisessa. Usein viittausohjeita löytyy data-arkistojen verkkosivuilta.

Tarkempia ohjeita tutkimusaineistoihin viittaamiseen:

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement