Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Avoin julkaiseminen palvelut ja työkaluja

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

Tutkimuksen voi julkaista avoimesti eri tavoin:

Vihreä OA (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.

Kultainen OA (Gold OA)
Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.

Hybridi OA
Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

Avoimen julkaisemisen sanastoa

Mitä tarkoittaa embargoaika tai final draft? Tässä muutamia avoimeen tieteeseen liittyviä sanoja selityksineen.

Embargo

Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargoaika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6-36 kk.

APC (article processing charge)
Käsittelymaksu / kirjoittajamaksu / julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta, kun hän julkaisee artikkelin gold open access- tai hybridilehdessä.

Final published version (tai publisher PDF) 
Julkaisu siinä muodossa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee

Institutional repository (tai Institutional server)
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus

Post-print (myös final draft tai author-accepted version Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy.  Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Pre-print (myös Author's Original Manuscript)
Käsikirjoitusversio, jota ei ole vertaisarvioitu.

Haaga-Helia tukee avointa julkaisemista

 • Ylläpitämällä eSignals-julkaisualustaa (Gold OA). eSignalsissa on mahdollista julkaista yleistajuisia, ammatillisia ja tieteellisiä artikkeleja.
 • Rinnakkaistallentamalla henkilöstön julkaisuja julkaisuarkisto Theseukseen (Green OA).
 • Sisällyttämällä oikeuden ilmaiseen avoimeen julkaisemiseen tai kirjoittajamaksujen alennuksiin kirjaston neuvottelemiin lehtitilaussopimuksiin (Gold ja Hybrid OA).
 • Rahoittamalla APC-maksuja.
 • Tukemalla julkaisukanavan arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Löydä avoimia julkaisukanavia

Löydä avoimia julkaisuja

Haaga-Helian avoimen julkaisemisen periaatteet

Avoin julkaiseminen Haaga-Heliassa

Haaga-Helia on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025 ja sen mukaisiin linjauksiin, joista yksi koskee tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Avoimuus on osa vastuullista tutkimustoimintaa ja yksi tieteen ja tutkimuksen perusarvoista. Tutkitun tiedon välittömän avoimen saatavuuden tavoitteena on nostaa tieteen tasoa ja lisätä tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus on luotu palvelemaan näitä tutkimuksen perustavoitteita. Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta. Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät, että heidän rahoittamissaan tutkimusprojekteissa tuotetut tutkimusjulkaisut ovat avoimia. Haaga-Helia suosittaa rahoittajien ohjeiden noudattamista. Ne kannattaa aina tarkistaa rahoittajan omilta verkkosivuilta.

Avoimen julkaisemisen periaatteet

 1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu edellyttää henkilöstöltään, että TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.
 2. TKI-toiminnan tulokset julkaistaan OKM:n julkaisukriteerit täyttävissä julkaisukanavissa. Julkaisun tekijä valitsee sopivan julkaisukanavan ja pyrkii pidättämään itsellään julkaisun oikeudet jatkokäytön varmistamiseksi.  
 3. Haaga-Helian henkilöstön ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, ellei kustantajan ehdoista tai julkaisun sisältämästä kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu (Green Open Access). Kustantajien salliessa myös ammattilehdissä julkaistut artikkelit sekä kaikki Haaga-Helian eSignals-alustalla julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseukseen.
 4. Artikkelit voidaan saattaa avoimeksi myös täysin avoimella mallilla. Kultaisen mallin julkaisemisessa (Golden Open Access) artikkeli julkaistaan avoimesti saatavilla olevassa julkaisussa, mutta tähän liittyvät kustannukset peritään artikkelin kirjoittajalta. Kultaisen tien julkaisemiseen liittyvää maksua kutsutaan julkaisumaksuksi (’article processing charge’ APC). Haaga-Helian henkilöstöllä on mahdollisuus hakea rahoitusta open access -lehtien APC-maksuihin. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti artikkeleihin, jotka eivät saa APC-rahoitusta hankkeesta ja julkaistaan kanavissa, jotka eivät sisälly kirjaston avoimen julkaisemisen sopimuksiin. Julkisrahoitteisissa TKI-hankkeissa rahoittaja usein hyväksyy julkaisukustannukset hankkeen kustannuksiin (esim. Business Finland, Suomen Akatemia ja Horisontti2020).
 5. Haaga-Helia ei suosittele julkaisemista hybridilehdissä kuin ainoastaan silloin, kun avoin julkaiseminen on osa Haaga-Helian transformatiivisia sopimuksia (Elsevier, Emerald, IEEE, Sage).  
 6. Myös Kultaisen mallin julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen kustannussopimuksen sallimalla tavalla.   
 7. Avoimissa julkaisuissa suositellaan käytettäväksi CC BY 4.0 lisenssiä.
 8. Tutkijoille suositellaan kansainvälisen tutkijatunnisteen ORCIDin hankkimista.
 9. Haaga-Heliassa tehdyt opinnäytetyöt tallennetaan Theseuksen avoimeen tai käyttörajattuun kokoelmaan.
 10. Avoimeen julkaisemiseen tarjotaan tukea ja ohjausta.

 
Julkaisut ja niihin liittyvät oikeuksiensiirto- ja muut sopimukset
Seuraavat periaatteet soveltuvat riippumatta siitä onko julkaisulla yksi vai useampia tekijöitä. Usein oikeuksista sovitaan ja ne otetaan huomioon jo hankkeisiin liittyvien yhteistyösopimusten yhteydessä.
a) Haaga-Helian työntekijä:Oikeudet on siirretty Haaga-Helialle työsopimuksella tai (tutkimus)hankkeen yhteydessä erillisellä oikeuksiensiirtosopimuksella tai julkaisusopimuksella. Julkaisun tekijältä ei siten tarvita erillistä suostumusta rinnakkaistallentamiselle.
b) Haaga-Helian opiskelija tai ulkopuolinen taho: Oikeuksista, mukaan lukien rinnakkaistallentamisesta, sovitaan erillisellä oikeuksiensiirto- tai julkaisusopimuksella.

Rinnakkaistallentamisen prosessi:

 • Kirjoittaja huolehtii siitä, että mahdolliset muut kirjoittajat antavat luvan rinnakkaistallentamiseen.
 • Julkaisussa oleviin kuviin, taulukoihin yms. on oltava täydellinen tekijänoikeus tai julkaisulupa.
 • Kirjoittaja lähettää julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä julkaisun final draft –version pdf-tiedostona kirjastoon tai tallentaa sen Justukseen julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä. Final draft on viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin läpikäynyt versio, jossa kustantajan lopullinen taittotyö ei vielä näy. Final draft-versiosta käytetään myös nimityksiä Post-print tai Accepted Author Manuscript (AAM).
 • Kirjoittaja hyväksyy rinnakkaistallentamisen Theseus-julkaisuarkistoon.
 • Kirjasto selvittää kustantajan rinnakkaistallentamisen luvat ja käytännöt.
 • Kirjasto pyytää tarvittaessa kirjoittajalta jonkun muun version rinnakkaistallentamiseen.
 • Kirjasto rinnakkaistallentaa julkaisun Theseukseen ja laittaa julkaisulle vaadittavan embargo-ajan

Lehtitilausten OA-edut

Kirjaston lehtitilaussopimuksiin sisältyy oikeus open access julkaisemiseen ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla tietyissä lehdissä.

Alla olevasta tiedostosta voit selata Haaga-Helian tutkimusalojen mukaan valikoituja sopimuslehtiä lehtien nimien, JUFO-luokkien tai tieteenalojen perusteella. Löydät alta myös linkit kaikkiin sopimusten piiriin kuuluvat lehdet kustantajittain.

Mitä on avoin julkaiseminen?

Avoin julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa, kopioitavissa ja jaettavissa. Usein julkaisun avoimuus on taattu jollakin CC-lisenssillä.

Avoimen julkaisemisen lisenssillä saatetaan rajata käyttö esimerkiksi vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin tai kieltää julkaisun muokkaaminen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Avoimessa julkaisemisessa tekijänoikeus säilyy aina tekijällä.

Kustantajat julkaisevat avoimesti erilaisilla liiketoimintamalleilla ja julkaisu voi olla avoin eri tavoin.

Julkaisu voi olla avoin välittömästi kustantajan palvelussa, joko maksutta tai maksua vastaan. Julkaisukanavan kaikki julkaisut voivat olla avoimia tai avoimena voi olla vain maksumuurin takaa avoimeksi ostetut artikkelit. Julkaisun joko vertaisarvioitu versio tai kustantajan julkaisema taitettu versio voi olla avoin myös julkaisuarkistoon rinnakkaistallennettuna.

 

Open Access Explained

Varo saalistajia!

Open access -julkaisemisen kääntöpuolena ovat saalistavat open access -kustantajat (predatory open access publishing), jotka hyödyntävät ns. kultaista OA-julkaisemista eli lukijoille täysin maksutonta tieteellistä julkaisufoorumia.

Kyseiset kustantajat perivät kirjoittajilta kohtuuttomia julkaisumaksuja ja julkaisevat rahasta oikeastaan mitä tahansa. Käytössä ei yleensä ole kunnollista vertaisarviointijärjestelmää. Sekä kustantajien että heidän julkaisemiensa lehtien nimet ovat usein varsin harhaanjohtavia, ja kustantajan instituution takaa paljastuu varsin usein yksityisosoite. Mikäli siis saat sähköpostiisi viestiä kustantajalta, joka on kiinnostunut julkaisemaan esimerkiksi konferenssiesityksesi, ole tarkkana. Useimmat huomaa huijaukseksi ja roskapostiksi jo pelkän viestin tyylin ja kieliasun perusteella, mutta osa saattaa olla hyvinkin vakuuttavia. Epäilyn herätessä kannattaa kustantaja googlettaa, sillä vältettävistä ja epämääräisistä OA-kustantajista löytyy helposti tietoa. Voit kysyä neuvoa myös kirjastosta, autamme mielellämme!

Hyödyllisiä linkkejä:

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement