Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Avoimen tieteen koulutuksia, toimijoita ja tutkimusta

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Ammattikorkeakoulujen Avoin TKIO-verkosto

Verkoston tehtävänä on tiedon, hyvien käytänteiden ja osaamisen liikkumisen tukeminen ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kesken sekä yhteisen kehittämistyön edistäminen. Lisäksi tavoitteena on osallistua kansallisen tason yhteistyöhön ja sitä kautta vaikuttaa myös laajemmin avoimen toimintakulttuurin muotoutumiseen.  Kuka tahansa ammattikorkeakoulujen työntekijä voi liittyä mukaan.

Avoimen tieteen ja avoimen TKIO:n toimijoita

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement