Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Julkaisut Haaga-Heliassa

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Haaga-Helian julkaisusarja

Haaga-Helian julkaisusarjaan kuuluvat kaikki ne julkaisut, joiden kustantaja on Haaga-Helia ja joilla on Haaga-Helian julkaisusarjan ISSN-numero. Julkaisusarjassa voidaan julkaista esimerkiksi laajoja tutkimuksia, artikkelikokoelmia, yksittäisiä pitkiä artikkeleita, oppaita ja oppikirjoja.

Kaikki Haaga-Helian julkaisusarjan julkaisut ovat vapaasti ladattavissa Haaga-Helian verkkosivuilta  .

Haaga-Helian julkaisusarjan julkaisut tallennetaan myös ammattikorkeakoulujen yhteiseen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.

Haaga-Helian toimituskunta päättää Haaga-Helian julkaisuina julkaistavista teoksista.Toimituskunnan tiedot löytyvät verkkolehdestämme, eSignalsista .

Jos sinulla on ehdotus uudeksi HH-julkaisuksi, lähetäthän ehdotuksen viestinnän asiantuntija Anna Hermiölle (anna.hermio@haaga-helia.fi).

 

Hankkeen loppujulkaisu

 • Loppuraportti on raportti rahoittajalle, joka ei ole OKM-kriteerien mukainen julkaisu
  • tallennetaan esim. Theseukseen, joka on kaikille avoin arkisto
 • Tämän lisäksi kannattaa tehdä erillinen hankkeen loppujulkaisu, joka poikkeaa loppuraportista
  • sisällöltään
  • ulkoasultaan
  • kohderyhmältään.

Loppujulkaisu on

 • muodoltaan sähköinen, painettu tai molemmat
 • sisällöltään esimerkiksi opas tai koonti hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Ohjeita ja suosituksia:

 • Suosittelemme, että kaikista julkaisuista tehdään sähköinen versio. 
 • Sen tekeminen on helppoa ja nopeaa, samoin julkaisun jakaminen.
 • Julkaisun sisältö on helposti kaikkien saatavilla eikä ole riippuvainen esim. painosmäärästä
 • Kannattaa miettiä, mikä on painetun julkaisun käyttötarkoitus, miten sitä jaetaan ja kenelle.
 • Ota julkaisua tehdessäsi huomioon saavutettavuuskriteerit
 • Julkaisun laatiminen kannattaa ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa (kustannukset, aikataulu)
 • Pdf-julkaisua emme suosittele, koska HH:n julkaisualustalla oleva julkaisu on helppokäyttöisempi (ei vaadi erillistä ohjelmaa, pelkästään selaimen). Myös saavutettavuuskriteerit on helppo huomioida HH:n omalla alustalla.
 • Ennen julkaisun tekemisen aloitusta kannattaa järjestää suunnittelupalaveri, johon osallistuvat julkaisun kirjoittajat tai osa heistä, mahdolliset toimittajat sekä viestinnän asiantuntija. Palaverissa sovitaan
  • aikataulusta ja julkaisuprosessin etenemisestä
  • julkaisumuodosta
  • julkaisun tavoitteista ja kohderyhmistä
  • julkaisun alustavasta rakenteesta.

Sähköinen julkaisu

Prosessi

 • käsikirjoitus: hankkeen toimijat
 • HH-toimituskunnan arvio
 • toimitustyö: kirjoittajat ja viestintä
 • julkaisu HH-julkaisualustalla
 • sisällönsyöttö: viestintä
 • kuviot ja taulukot: viestintä
 • jos kuvioita on paljon ja niissä on paljon yksityiskohtia, niiden piirtämiseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa
 • linkki julkaistaan myös HH-verkkosivuilla

Kustannukset

 • tekstin ja yksinkertaisten kuvioiden vienti alustalle ei maksa mitään
  • mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan palveluista tulee kuluja hankkeelle

Aikataulu

 • toimituskunnan arvio: 1-2 viikkoa
 • toimitustyö: yleensä vähintään 3 viikkoa
 • sisällönsyöttö, taulukot, kuviot: 2-3 viikko

Painettu julkaisu

Prosessi

 • käsikirjoitus: hankkeen toimijat
 • HH-toimituskunnan arvio
 • toimitustyö: kirjoittajat ja viestintä
 • taitto (HH-kumppani)
 • paino

Kustannukset

 • syntyvät taitto- ja painokuluista
 • vaihtelevat hyvin paljon julkaisun laajuuden ja sisällön mukaan
 • Hintaan vaikuttavat
  • tekstin määrä
  • taulukoiden ja kuvioiden määrä
  • julkaisun koko
  • käytetyt materiaalit
  • painosmäärä
 • Tyypillisesti julkaisun tekeminen maksaa useita tuhansia euroja
   

Aikataulu

 • toimituskunnan arvio: 1-2 viikkoa
 • toimitustyö: yleensä vähintään 3 viikkoa
 • taitto: 4-6 viikkoa
 • paino: 2-4 viikkoa
   

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement