Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Julkaisut Haaga-Heliassa

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Haaga-Helian julkaisusarja

Haaga-Helian julkaisusarjaan kuuluvat kaikki ne julkaisut, joiden kustantaja on Haaga-Helia ja joilla on Haaga-Helian julkaisusarjan ISSN-numero. Julkaisusarjassa voidaan julkaista esimerkiksi laajoja tutkimuksia, artikkelikokoelmia, yksittäisiä pitkiä artikkeleita, oppaita ja oppikirjoja.

Kaikki Haaga-Helian julkaisusarjan julkaisut ovat vapaasti ladattavissa Haaga-Helian verkkosivuilta .

Haaga-Helian julkaisusarjan julkaisut tallennetaan myös ammattikorkeakoulujen yhteiseen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.

Haaga-Helian toimituskunta päättää Haaga-Helian julkaisuina julkaistavista teoksista. Toimituskuntaan kuuluvat Kristiina HavasAnna HermiöAnnica IsacssonEeva Klinga-HyötySatu KoivistoJari LaukiaMarjo LinnasalmiAri NevalainenAntti Nyqvist, Martin Stenberg ja Marianne Wegmüller.

Jos sinulla on ehdotus uudeksi HH-julkaisuksi, lähetäthän ehdotuksen viestinnän asiantuntija Anna Hermiölle (anna.hermio@haaga-helia.fi).

Hankkeen loppujulkaisu

 • Loppuraportti on raportti rahoittajalle, joka ei ole OKM-kriteerien mukainen julkaisu
  • tallennetaan esim. Theseukseen, joka on kaikille avoin arkisto
 • Tämän lisäksi kannattaa tehdä erillinen hankkeen loppujulkaisu, joka poikkeaa loppuraportista
  • sisällöltään
  • ulkoasultaan
  • kohderyhmältään.

Loppujulkaisu on

 • muodoltaan sähköinen, painettu tai molemmat
 • sisällöltään esimerkiksi opas tai koonti hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Ohjeita ja suosituksia:

 • Suosittelemme, että kaikista julkaisuista tehdään sähköinen versio. 
 • Sen tekeminen on helppoa ja nopeaa, samoin julkaisun jakaminen.
 • Julkaisun sisältö on helposti kaikkien saatavilla eikä ole riippuvainen esim. painosmäärästä
 • Kannattaa miettiä, mikä on painetun julkaisun käyttötarkoitus, miten sitä jaetaan ja kenelle.
 • Ota julkaisua tehdessäsi huomioon saavutettavuuskriteerit
 • Julkaisun laatiminen kannattaa ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa (kustannukset, aikataulu)
 • Pdf-julkaisua emme suosittele, koska HH:n julkaisualustalla oleva julkaisu on helppokäyttöisempi (ei vaadi erillistä ohjelmaa, pelkästään selaimen). Myös saavutettavuuskriteerit on helppo huomioida HH:n omalla alustalla.
 • Ennen julkaisun tekemisen aloitusta kannattaa järjestää suunnittelupalaveri, johon osallistuvat julkaisun kirjoittajat tai osa heistä, mahdolliset toimittajat sekä viestinnän asiantuntija. Palaverissa sovitaan
  • aikataulusta ja julkaisuprosessin etenemisestä
  • julkaisumuodosta
  • julkaisun tavoitteista ja kohderyhmistä
  • julkaisun alustavasta rakenteesta.

Sähköinen julkaisu

Prosessi

 • käsikirjoitus: hankkeen toimijat
 • HH-toimituskunnan arvio
 • toimitustyö: kirjoittajat ja viestintä
 • julkaisu HH-julkaisualustalla
 • sisällönsyöttö: viestintä
 • kuviot ja taulukot: viestintä
 • jos kuvioita on paljon ja niissä on paljon yksityiskohtia, niiden piirtämiseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa
 • linkki julkaistaan myös HH-verkkosivuilla

Kustannukset

 • tekstin ja yksinkertaisten kuvioiden vienti alustalle ei maksa mitään
  • mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan palveluista tulee kuluja hankkeelle

Aikataulu

 • toimituskunnan arvio: 1-2 viikkoa
 • toimitustyö: yleensä vähintään 3 viikkoa
 • sisällönsyöttö, taulukot, kuviot: 2-3 viikko

Painettu julkaisu

Prosessi

 • käsikirjoitus: hankkeen toimijat
 • HH-toimituskunnan arvio
 • toimitustyö: kirjoittajat ja viestintä
 • taitto (HH-kumppani)
 • paino

Kustannukset

 • syntyvät taitto- ja painokuluista
 • vaihtelevat hyvin paljon julkaisun laajuuden ja sisällön mukaan
 • Hintaan vaikuttavat
  • tekstin määrä
  • taulukoiden ja kuvioiden määrä
  • julkaisun koko
  • käytetyt materiaalit
  • painosmäärä
 • Tyypillisesti julkaisun tekeminen maksaa useita tuhansia euroja
   

Aikataulu

 • toimituskunnan arvio: 1-2 viikkoa
 • toimitustyö: yleensä vähintään 3 viikkoa
 • taitto: 4-6 viikkoa
 • paino: 2-4 viikkoa
   

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement