Skip to main content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Julkaisut Haaga-Heliassa

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Julkaisut Haaga-Heliassa

Miten julkaisu määritellään Haaga-Heliassa?

Julkaisu määritellään Haaga-Heliassa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti.

Julkaisut jaetaan karkeasti kahteen kategoriaan: Haaga-Helian julkaisusarjassa julkaistaviin teoksiin ja muihin julkaisuihin.

Lue lisää alasivuilta.