Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Kirjoittajamaksut (APC) ja alennukset

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Mikä kirjoittajamaksu?

Haaga-Helian henkilöstön on mahdollista julkaista artikkelinsa avoimena ohessa olevien kustantajien APC-maksuja keräävissä julkaisukanavissa joko ilmaiseksi tai alennuksella hyödyntäen Haaga-Helian kirjaston lehtitilauksiin sisältyviä avoimen julkaisemisen sopimuksia. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus hakea rahoitusta APC-maksuihin jos artikkeli julkaistaan sellaisissa lehdissä, jotka ei eivät sisälly kirjaston avoimen julkaisemisen sopimuksiin.

APC-maksut (article processing charges), eli kirjoittajamaksut, ovat maksuja, joilla useat open access-lehdet rahoittavat avointa julkaisutoimintaansa tai yksittäisten artikkelien avaamista. APC-maksu ei tarkoita esimerkiksi artikkelin sivumäärään tai kuvioihin liittyviä maksuja.

APC-maksuja keräävät sekä Gold OA -lehdet joiden kaikki sisältö on välittömästi kustantajan palvelussa avoimesti saatavilla sekä hybridi-lehdet. Hybridi-lehdissä kustantaja tarjoaa kirjoittajille mahdollisuutta ostaa artikkelinsa avoimesti saataville muiden lehden artikkelien ollessa saatavilla vain tilausmaksusta.

Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin, tyypillisesti Gold OA-lehtien ollessa hybridi-lehtiä halvempia.

Haaga-Helia rahoittaa APC-maksuja

Haaga-Helian henkilöstöllä on mahdollisuus hakea rahoitusta open access -lehtien APC-maksuihin (article processing charges). Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti artikkeleihin, jotka eivät saa APC-rahoitusta hankkeesta ja julkaistaan kanavissa, jotka eivät sisälly kirjaston avoimen julkaisemisen sopimuksiin.

APC-rahoituksen ehdot:

  1. Rahoituksen saaja on artikkelin vastuukirjoittaja (corresponding author) ja hänellä on artikkelia jätettäessä voimassa Haaga-Helian affiliaatio.
  2. Lehti on open access tai hybridi ja sen taso voidaan arvioida hyväksi (esim. JUFO-luokka 1–3, SNIP 1.0, lehti sisältyy DOAJiin).
  3. Artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi 1.1.2022 jälkeen.
  4. Artikkeli on tieteelliselle yleisölle suunnattu vertaisarvioitu alkuperäisaineistoon perustuva tutkimusartikkeli tai katsausartikkeli lehdessä tai kokoomateoksessa (julkaisutyypit A1, A2 tai A3).
  5. Artikkeli julkaistaan Creative Commons -lisenssillä.
  6. Artikkeli ei saa APC-rahoitusta hankkeelta eikä muista lähteistä.

APC-rahoitusta voi hakea alla olevalla lomakkeella.

Haaga-Helian kirjasto käsittelee APC-rahoitushakemukset ja päättää rahoituksen myöntämisestä yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Kirjasto tukee avoimessa julkaisemisessa myös rinnakkaistallentamalla julkaisuja sekä lehtien tilaussopimuksiin liitetyillä oikeuksilla ilmaiseen avoimeen julkaisemiseen tai kirjoittajamaksujen alennuksiin. Näistä vaihtoehdoista saat lisätietoa tästä oppaasta.

 

Valikoidut OA-sopimusten piiriin kuuluvat lehdet

Kirjaston lehtitilaussopimuksiin sisältyy oikeus open access julkaisemiseen ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla tietyissä lehdissä.

Alla olevasta tiedostosta voit selata Haaga-Helian tutkimusalojen mukaan valikoituja sopimuslehtiä lehtien nimien, JUFO-luokkien tai tieteenalojen perusteella.

Elsevier

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella haagahelialaiset vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita 1.1.2024-31.12.2025 välisenä aikana ilman apc-maksua sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä ja hybridilehdistä gold open access -lehdiksi flipanneissa lehdissä, sekä 15 % apc-alennuksella Elsevierin Gold OA -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on käytettävissä rajallinen määrä. Artikkelit julkaistaan CC BY tai CC BY-NC-ND -lisenssillä. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

 

Emerald

Haagahelialaisilla on mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access vouchereilla CC BY-lisenssillä. Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana (1.1.2021-31.12.2023).  2021 on käytettävissä 118 voucheria. Sopimuksen kahtena seuraavana vuonna OA-julkaisujen määrää on rajoittamaton.

Sage

Haagahelialaiset voivat julkaista artikkelinsa avoimena joko maksutta CC-BY-lisenssillä tai 20 % alennuksella apc-maksusta osassa SAGE:n lehtiä. Edellytyksenä on, että tutkija toimii artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) ja että artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi sopimuskaudella 1.1.2020-31.12.2022.

IEEE

Haagahelialaisilla vastaavilla kirjoittajilla (corresponding author) on oikeus julkaista artikkeleita avoimena IEEE:n tiedelehdissä sopimuskauden 2021–2023 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua. Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä, mutta niiden arvioidaan kattavan julkaisut sopimuskauden aikana.

ACM

Haaga-Helian vastaavilla kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa avoimesti ilman lisäkustannuksia. Oikeus koskee artikkeleja, jokta on hyväksytty julkaistavaksi 1.7.2022–31.12.2024 välisenä aikana. Kirjoittajan tulee artikkelia lähettäessään käyttää organisaationsa sähköpostiosoitetta ja OA-edun saadakseen valita avoimen julkaisemisen prosessissa vaihtoehdot "Institutionally Paid Open Access" ja CC license / Allow remixing (CC BY 4.0).

APC-maksuhakemus

APC-maksujen ilmoittaminen

Jos julkaisuusi on liittynyt maksuja (APC-maksu, article processing charges), ilmoita ne Justuksessa kohdassa Julkaisumaksu. Ilmoita myös apc-maksun maksuvuosi. Lisätietoja kenttään voit kertoa tarkemmin maksusta, esim. maksettiinko se hankkeelta vai omalta kustannuspaikalta. APC-maksut ovat tavallisia suuressa osassa Open Access -lehtiä.

 

Varo saalistajia!

Open access -julkaisemisen kääntöpuolena ovat saalistavat open access -kustantajat (predatory open access publishing), jotka hyödyntävät ns. kultaista OA-julkaisemista eli lukijoille täysin maksutonta tieteellistä julkaisufoorumia.

Kyseiset kustantajat perivät kirjoittajilta kohtuuttomia julkaisumaksuja ja julkaisevat rahasta oikeastaan mitä tahansa. Käytössä ei yleensä ole kunnollista vertaisarviointijärjestelmää. Sekä kustantajien että heidän julkaisemiensa lehtien nimet ovat usein varsin harhaanjohtavia, ja kustantajan instituution takaa paljastuu varsin usein yksityisosoite. Mikäli siis saat sähköpostiisi viestiä kustantajalta, joka on kiinnostunut julkaisemaan esimerkiksi konferenssiesityksesi, ole tarkkana. Useimmat huomaa huijaukseksi ja roskapostiksi jo pelkän viestin tyylin ja kieliasun perusteella, mutta osa saattaa olla hyvinkin vakuuttavia. Epäilyn herätessä kannattaa kustantaja googlettaa, sillä vältettävistä ja epämääräisistä OA-kustantajista löytyy helposti tietoa. Voit kysyä neuvoa myös kirjastosta, autamme mielellämme!

Hyödyllisiä linkkejä:

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement