Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Julkaisukanavien arviointi

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Julkaisujen etsiminen ja julkaisukanavan valinta

Julkaisujen arviointityökalujen avulla voit etsiä artikkelillesi sopivaa julkaisukanavaa sekä arvioida eri julkaisujen luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Tämän merkitys korostuu entisestään Open Access -julkaisemisen lisääntyessä. Sinun kannattaa esimerkiksi tunnistaa ns. saalistajajulkaisut.

Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään korkeakouluissa  yhä enemmän myös korkeakoulun hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.Tieteellisten julkaisujen määrän, viitatuimpien julkaisujen ja niiden keskinäisten viittausten tutkimusta kutsutaan bibliometriikaksi.

Lue julkaisujen arvioinnista tarkemmin tämän osion alasivuilta.

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement