Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Tekijänoikeudet avoimessa julkaisemisessa

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -logo ja linkki sivustolle

Creative Commons-lisenssit (CC-lisenssit) ovat muodostuneet kansainvälisiksi standardeiksi avoimessa julkaisemisessa ja julkaisujen jatkokäytön määrittelyssä. Gold OA-lehtien tai hybridi-lehtien kustantajat julkaisevat artikkelit usein jollain CC-lisenssillä, yleisimmin CC BY-lisenssillä mutta kustantajat käyttävät myös muita CC-lisenssejä.

CC BY -lisenssillä tekijä ei luovu kaikista oikeuksistaan, vaan ilmoittaa selkeästi lisenssin avulla, millaisilla ehdoilla teoksen jatkokäyttö on sallittua. Lisenssiehdoissa on purkulauseke eli mikä tahansa lisenssirikkomus aiheuttaa lisenssin raukeamisen. Jos teosta käytetään annettujen ehtojen vastaisesti tai alkuperäistä tekijää loukaten, teoksen käyttö voidaan kieltää ja seuraukset ovat tekijänoikeuslain mukaiset.

Koko teosta ei ole välttämätöntä jakaa samalla lisenssillä, esim. tekstille ja kuville voi antaa erilaiset CC-lisenssit. Tämä pitää ilmoittaa selkeästi teoksen yhteydessä.

Kansallisessa tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjauksessa (2019) on asetettu tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2022 kaikille uusille tutkimusjulkaisuille määritellään avoimuuden takaava CC-lisenssi turvaamaan tutkijan oikeuksia.

 

Tärkeimmät CC-lisenssit

Alta löytyvät tärkeimmät CC-lisenssit. Käytännön esimerkkejä lisenssien käytöstä löytyy Creative Commons.fi-sivustolta.

  CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti ja alkuperäiseen teokseen on oltava linkki tai viite. Kaikki tehdyt muokkaukset on ilmoitettava eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa, kunhan tekijä mainitaan.

CC BY-SA Nimeä-JaaSamoin (Attribution-ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta muutettuja teoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu. Yleinen yhteistuotantohankkeissa, kuten Wikipediassa ja Tieteen termipankissa. Suosituslisenssi oppimateriaaleille.

 CC BY-ND Nimeä-Ei muutoksia (Attribution-NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teosta ei saa muuttaa. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle tai artikkelille, jossa esimerkiksi visuaalisilla elementeillä tai taitolla on suuri merkitys.

 CC BY-NC Nimeä-Epäkaupallinen (Attribution-NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta teosta tai sen muutettuja versioita ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö, ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti. Tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa. Lisenssiä suositellaan käytettäväksi vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin, kun  teosta todennäköisesti hyödynnettäisiin kaupallisesti ja tämä halutaan estää.

 CC BY-NC-SA Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin (Attribution-NonCommerial-ShareAlike)

Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis muutettuja teoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Usein käytetty lisenssi oppimateriaaleissa.

 CC BY-NC-ND Nimeä-EiMuutoksia-EiKaupallinen (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)

Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Teoksesta ei saa levittää muutettuja versioita eikä sitä voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lisenssiä on käytetty paljon esimerkiksi äänikirjoissa, podcasteissa ja taideteoksissa, joiden halutaan leviävän laajalle, mutta tarkalleen samassa muodossa.

 CC0 (Nolla)

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista — hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista. Tätä lisenssiä on käytetty mm. Flickr-kuvapalvelussa ja sitä suositellaan tietoaineistojen metadatan sekä tutkimusdatan jakamiseen.

Lisätietoja CC-lisensin käytöstä

Creative Commons -lisenssin käytön suosituksia

CC BY -lisenssin käyttöä suosittavat mm.

Kansallinen tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaus (2019), jossa on asetettu tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2022 kaikille uusille tutkimusjulkaisuille määritellään avoimuuden takaava CC-lisenssi turvaamaan tutkijan oikeuksia.

Kansainvälinen tutkimusrahoittajien konsortio cOAlition S, jossa Suomen Akatemia on mukana​. Akatemia edellyttää 1.1.2021 jälkeen rahoitusta saaneelta tutkimukselta vertaisarvioitujen artikkeleiden julkaisemista lähtökohtaisesti CC BY 4.0 lisenssillä, mutta sen käytöstä voi poiketa käyttämällä CC BY-SA 4.0 lisenssiä , käyttämällä CC0 lisenssiä tai käyttämällä CC BY-ND lisenssiä.

Horisontti Eurooppa -ohjelma (Horizon2021) linjaa, että vertaisarvioidut artikkelit on julkaistava CC BY -lisenssillä tai vastaavalla. Pidemmille teksteille (esim. monografiat) voidaan antaa myös CC BY-NC/ND -lisenssi. Artikkeleiden metadata tulisi jakaa CC0 -lisenssillä.

 

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement