Skip to Main Content

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Usein kysytyt kysymykset

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Mihin voin saada tukea?

Haaga-Heliassa julkaisemiseen liittyviä tukipalveluja tarjoaa sekä viestintä ja tutkimus- ja tietopalvelut.

Viestintä tarjoaa tukea erityisesti

 • julkaisutiedon levittämiseen ulkoisesti
 • julkaisualustoihin ja visuihin
 • sparrausta ja koulutusta yleistajuiseen ja ammatilliseen julkaisemiseen ja kirjoittamiseen

Lisätietoja Intrasta Viestinnän sivuilta .

Tutkimuspalvelut sparraa monipuolisesti erityisesti

 • tieteelliseen vertaisarvioituun kirjoittamisen ja julkaisemiseen liittyvissä asioissa;
 • sopivien julkaisukanavien löytämisessä
 • tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätietoja Intrasta Tutkimuspalveluiden sivuilta sekä Avoimen ja vastuullisen TKI-toiminnan oppaasta .

Kirjasto tukee mm.

 • julkaisujen ilmoittamisessa ja raportoinnissa
 • bibliometriikassa ja vaikuttavuuden seurannassa
 • julkaisutietokannoissa
 • referenssien käytössä
 • avoimessa julkaisemisessa
 • julkaisupalkkioissa.

Lisätietoja kirjaston palveluista löydät tästä oppaasta.

eSignals kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet eSignals-lehteen löydät alla olevasta linkistä.

Maksetaanko julkaisustani palkkio?

Haaga-Helian henkilökuntaan kuuluvan on tietyin ehdoin mahdollista saada julkaisustaan julkaisupalkkio.

Palkkiota ei tarvitse erikseen hakea, vaan julkaisun ilmoittaminen ja hyväksyminen julkaisutiedonkeruuseen käynnistää myös palkkionmaksuprosessin.

Lisätietoa julkaisupalkkiosta ja siihen liittyvistä aikatauluista Haaga-Helian intrassa.

Hyödyllistä kirjallisuutta: kuvaa klikkaamalla näet saatavuustiedot!

Kurinalaisuutta ja kuvittelua : näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen
Writing up your action research project
Kokonaisvaltainen kirjoittaminen
Lupa kirjoittaa
Globaalisti akateeminen
Tieteen yleistajuistaminen
Tohtoritakuu
Julkaise tai tuhoudu
Tajuaako kukaan

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko blogikirjoitus julkaisu?

On, jos kirjoituksella on ulkopuolinen ja tekijästä riippumaton julkaisija (esim. verkkolehti, toimituskunnan toimittama blogialusta). Hyväksyttäviä blogikirjoituksia ovat esimerkiksi ammatillisten lehtien sivuilla julkaistut tekstit.

Onko podcast tai video julkaisu?

On, jos se täyttää yleiset julkaisun määritelmät, sillä on ulkopuolinen ja tekijästä riippumaton julkaisija tai se on ulkopuolisen organisaation tilaama ja hyödyntämä. Podcastien ja videoiden tekijä on yleensä aineiston tuottanut henkilö.

Onko haastattelu tai muu haagahelialaisesta kertova artikkeli julkaisu?

Ei ole. Julkaisujen tulee aina olla haagahelialaisen itsensä kirjoittamia.

Onko konferenssipaperi julkaisu?

Tietyin ehdoin kyllä. Sen pitää olla virallisesti julkaistu joko painettuna tai sähköisenä (julkaisija voi olla esim. konferenssin järjestäjä). Julkaisun pitää olla ISBN/ISSN-numerollinen tai sitten avoimesti verkossa saatavilla (ei salasanan takana). Kyseessä täytyy myös olla full paper, ei esim. abstract tai extended abstract.  

Onko mainos, esimerkiksi Haaga-Helian koulutuksesta, julkaisu?

Pelkkä mainos ei ole julkaisu. Julkaisun tulee sisältää tieteellistä tai ammatillista tietoa, eikä se saa olla pelkkää markkinointiviestintää.

Mitä vertaisarvioidulla julkaisulla tarkoitetaan?

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta.

Miten julkaisu määritellään?

Se, onko teksti julkaisu, määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan. 

Julkaisun tulee liittyä kirjoittajan tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Heliassa ja sisältää ammatillista tai tieteellistä tietoa. Pelkästään harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan liittyviä tekstejä ei raportoida. Myöskään pelkästään markkinointiviestintään tarkoitettuja tekstejä ei raportoida.

Julkaisulla on aina oltava ulkopuolinen tekijästä riippumaton julkaisija. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että julkaisemisesta on päättänyt joku muu kuin kirjoittaja itse (omakustanteita tai esimerkiksi omilla kotisivuilla julkaistuja tekstejä ei siis määritellä julkaisuksi).

Lähdeluettelo

Ohjeita eSignalsin ja eSignals Pron lähdeviittauksiin löydät alla olevasta oppaasta Lähdeviittaamisen tueksi: Tekstiviitteet ja lähdeluettelo.

eSignals Researchin lähdemerkinnöissä noudatetaan APA7-tyyliä.

Linkkejä

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement