Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Haaga-Helian julkaisemisen opas: Viittaustietokannat

Tässä oppaassa kerrotaan Haaga-Helian julkaisemisen käytännöistä ja annetaan ohjeita esim. julkaisutietojen ilmoittamiseen.

Yleistä

Viittaustietokannat ovat julkaisutoiminnan arvioinnin avuksi kehitettyjä tietokantoja. Niiden avulla voidaan laskea viittausmääriä ja tarkastella esim. sitä, mitkä ovat viitatuimpia artikkeleita tai lehtiä.

Huom! Mikään viittaustietokanta ei kata kaikkia julkaisuja. Lisäksi tietokannoissa on suuria eroja eri alojen kattavuudessa.

Huom! Viittaustietokannat ja indikaattorit perustuvat viittauksiin ja niiden määriin. Viittaaminen itsessään ei kuitenkaan ole aina laatukriteeri ja viittaamiseen voi olla useita syitä (negatiiviset viittaukset, etnosentrisyys, itseviittaukset).

Vertaile viittaustietokantoja

Tietokanta   Google Scholar
Yleistä   Hakukone, joka etsii tietoja tieteellisistä verkkotiedonlähteistä
     
Palveluntuottaja   Google
     
Käyttöoikeudet   Ilmainen, käytettävissä vapaasti verkossa
     
Sisältö   Hakutuloksissa on mukana mm. akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä muiden tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja ja artikkeleita.
     
Kattavuus  

Ei anna tietoja siitä, mitkä kustantajat, julkaisijat tai julkaisut haku kattaa.

Muutamat keskeiset tiedontuottajat (esim. EBSCO) eivät ole antaneet Googlelle lupaa haravoida dataa heidän tietokannoistaan, mistä syystä esim. EBSCOn tietokantojen artikkelitietoja ei suoraan löydy Googlen kautta.

     
Vahvuudet   Avoin kaikille
Pääsy moniin kokoteksteihin
Kattava erityisesti konferenssijulkaisujen sekä ilmaisten ja open access julkaisujen suhteen
Etsii tietoja maasta ja kielestä riippumatta
Helppokäyttöinen
     
Rajoitukset   Ei ilmoita mitkä tiedonlähteet haku kattaa
Osa maksullisista tiedontuottajista (EBSCO) ei ole antanut lupaa aineistojensa haravointiin eikä niitä siksi löydy Scholarin kautta
Virheet julkaisutiedoissa (esim. tekijänimet, julkaisuvuodet) ja viittauksissa
Tuplasitaatiot, viittaustietojen laadussa välillä puutteita
     
Ominaisuudet  

Yleisimmät hakuominaisuudet
Viittaavien artikkelien haku
Google Scholar metrics lehtien arvointiin

     
Bibliometriset tunnusluvut   Viittausten kokonaismäärä, ei muita valmiita indikaattoreita. Ilmaisella Publish or Perish -ohjelmalla voi laskea Scholarin tietoihin perustuvia tunnuslukuja.
     
Refworks   Suora siirto Refworksiin (Refworks-linkit näkyvät tuloslistalla kun valitset Asetukset - Lähdeluettelon hallintaohjelma - näytä linkit viittausten viemiseksi - Refworks)
     
Tutkijaprofiili   Google Scholar Citation
     
Muuta huomioitavaa   Haaga-Helian hankkimat kokotekstiartikkelit ja lehdet avautuvat Google Scholarin kautta Haaga-Helian verkossa, mutta etäkäytössä maksullisiin artikkeleihin pääsy edellyttää kirjastolinkityksen tekoa (katso ohjeet).

 

Tietokanta   Web of Science
Yleistä   Monitieteellinen tiivistelmä- ja viittaustietokanta, vanhin ja käytetyin
     
Palveluntuottaja   Clarivate Analytics
     
Käyttöoikeudet   Maksullinen. Käytettävissä Haaga-Helian verkossa. Kysy lisätietoja kirjaston henkilökunnalta.
     
Sisältö  

Sisältää viittaustiedot yli 10 000 viitatuimmasta vertaisarvioidusta lehdestä noin 84 eri maasta ja 2600 eri kustantajalta. Luonnontieteellisiä lehtiä n. 8000 ja yhteiskuntatieteellisiä n. 2600. Viitteitä vuodesta 1900 alkaen, lehtien viittaustiedot 1997 lähtien.

     
Kattavuus   Erinomainen kattavuus: kovat tieteet (kemia, kliininen lääketiede, biokemia)
Hyvä kattavuus: psykologia, matematiikka, taloustieteet, tekniikka
Kohtalainen kattavuus: humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet
     
Vahvuudet  

Pitkä ajallinen kattavuus etenkin kovien tieteiden osalta

Valmiit ja tunnetut indikaattorit

Kattavat hakuominaisuudet

     
Rajoitukset  

Humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet huonosti edustettuna

Julkaisut pääosin vain englanninkielisiä lehtiä, muut kielet ja maat heikosti edustettuina

     
Ominaisuudet  

Cited Reference Search

Citation Mapping

Alertit ja RSS-syötteet

Citation Report ja H-indeksi,

Author Finder

Journal Citation Reports-tietokanta (lehtien vaikuttavuuden arviointi ja vertailu)

     
Bibliometriset tunnusluvut  

Hirsh-indeksi

impact factor

Välittömyysindeksi

AI (artikkelin vaikuttavuus)

EF (Eigenfactor)

Viittausten mediaani-ikä

Viittausten kokonaismäärä

     
Refworks   Siirto Refworksiin: Valitse siirrettävät viitteet - Export - Refworks.
     
Tutkijaprofiili   ResearcherID. Integroitavissa Orcid-tilin kanssa.
     
Muuta huomioitavaa  

Impact factor on Clarivate Analyticsin oma tunnusluku, joka on käytössä Web of Science -tietokannassa.

 

Saavutettavuusseloste / Accessibility Statement